Växla till Skaraborgskartan Växla till Mariestads kommun Växla till Töreboda kommun Växla till Karlsborgs kommun

Göta kanal     (Rev 2011-04-14)
Göta kanal är en spännande cykelled med många möjligheter. I den västra delen finns kanalsträckan som lever upp under sommarsäsongen med båttrafik och bra service. Den östra delen bjuder på omväxlande sträckor genom skogs- och kulturlandskap där du bl a passerar historiskt intressanta platser som Forsviks Industriminnen, Vaberget och Karlsborg.

Cykelleden är inte markerad. På några platser där det är lätt att köra fel har man dock satt upp blåvita skyltar med en cykelsymbol. Observera att sträckan kring Karlsborg samverkar med cykelleden Runt Vättern. Båda ledernas skyltar använder samma färger, men av texten framgår tydligt vilken skylt som hör till respektive led. Kanalsträckan mellan Sjötorp och Tåtorp följer den otrafikerade dragvägen och är mycket lättrampad. Övriga sträckor är mer kuperade, framförallt söder om sjön Viken och över Vaberget.

Cykelleden erbjuder en stor flexibilitet och ett flertal aktörer har tagit fram olika cykelpaket. Du kan bl a kombinera cykling med en båttur på kanalen. Fundera på vilken typ av upplevelse, antal dagar, svårighetsgrad osv som skulle passa just dig. Bra information finns även på Göta kanalbolags hemsida, www.gotakanal.se. Sök på cykelpaket. Turistbyråerna nedan hjälper dig att välja ett paket efter dina önskemål.


Turistinformation:

  • Mariestads Turistbyrå. Tel 0501 - 75 58 50.
  • Töreboda Turistbyrå. Tel 0506-101 30 (sommar), 0506-189 40 (övrig del av året).
  • iNFO Center KARLSBORG. Tel 0505-173 50.

Kollektivtrafik:

Ett alternativ till bil är att ta buss. Kontakta Västtrafik för trafikupplysning, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se. Nedan nämner vi några platser längs Göta kanal med buss och/eller tåganslutning:

  • Sjötorp. Linje 502 åker Gullspång-Sjötorp-Mariestad.
  • Töreboda. Linje 504 (Töreboda-Mariestad), resp 505 (Skövde-Töreboda). I Töreboda stannar även regionaltåg.
  • Forsvik. Linje 420 trafikerar Karlsborg-Forsvik-Undenäs.
  • Karlsborg. Linje 1 och 400 förbinder Skövde-Tibro-Karlsborg.

Kartor:

  • Göta kanals turistkarta är en bra karta där cykelsträckorna är markerade med röda linjer. Kartan har symboler som visar var boende och annan service finns. Kartan ingår i Resemagasin Göta kanal, som är gratis och finns på turistbyråer eller kan beställas på www.gotakanal.se.
  • Lantmäteriets terrängkarta. Skalan är 1:50.000 och kartan trycks på ett fukt- och viktåligt kartpapper (Pretex). Kartorna är mycket detaljerade, men saknar cykelspecifik information. Du behöver ett eller flera blad beroende på vilken sträcka du tänker åka.
  • Turistkartan för Mariestad, Töreboda, respektive Karlsborg är ett bra komplement. Dessa har bl a telefonnummer till matställen, boende och annan service. Turistkartan är gratis och finns på turistbyråer.