Växla till Skaraborgs översiktskarta

Sverigeleden     (Rev 2021-04-09)

Sverigeleden sträcker sig från Karesuando i norr till Helsingborg i söder. Huvudleden är 2621 km lång. Lägger man till alla alternativa sträckor och avstickare får man den imponernade summan 6600 km. Leden är noggrannt lags för att vara omväxlande och lyfta fram det bästa vi har av natur och kultur. Sverigeleden är markerad med gröna skyltar i vägskäl. Tänk också på att Sverigeleden samverkar med Runt Vättern och Västgötaleden, vilket gör det enkelt att kombinera dessa. Kartan ovan visar enbart Sverigeleden. Klicka på någon av de gröna kommunerna för att se hur lederna samverkar inom respektive kommun.

Svenska cykelsällskapet har tagit fram ett mycket bra material med kartor som du kan beställa via tel 08-751 62 04, eller hemsidan www.svenska-cykelsallskapet.se.