Växla till Skaraborgs översiktskarta

Västgötaleden     (Rev 2021-04-09)

Västgötaleden är ca 1100 km lång. Den knyter samman de flesta kommuner i landskapet Västergötland där även Skaraborg ingår. Västgötaleden ger en bra infrastruktur för att upptäcka det vackra och omväxlande natur- och kulturlandskapet och det rika kulturarv som finns. Leden är markerad med röda skyltar i vägskäl. Tänk på att Västgötaleden samverkar med Runt Vättern och Sverigeleden. Dessa kan kombineras på olika sätt. Kartan ovan visar enbart Västgötaleden. Klicka på någon av de gröna kommunerna för att se hur lederna samverkar inom respektive kommun.

Svenska cykelsällskapet har tagit fram ett mycket bra material med kartor som du kan beställa via tel 08-751 62 04, eller hemsidan www.svenska-cykelsallskapet.se.