Växla till Skaraborgskartan

Örlen - Örlan     (Rev 2021-07-11)
Örlen är ett lättillgängligt och lagom stort paddelvatten för en dagstur och via Örlan kan du ge dig ut på längre turer. Örlen och Örlan ingår i ett större vattensystem som via Göta kanal länkar samman Vänern med Vättern. Örlan har ett relativt långsamt flöde, men vi rekommenderar att du paddlar nedströms. Vid lågt vattenstånd kan ån vara grund och ibland kan du även få ducka för något bäverfällt träd. Kommunerna tar dock successivt bort trädfällorna. Är du osäker bör du kontrollera status med Kultur & fritid på Tibro kommun, tel 0504 - 180 00.

Om du ger dig ut på sjön Viken bör du tänka på att fågelreservaten inte får beträdas mellan 15 mars och 15 juli.

Tips: Ett alternativ till bil är att ta buss 400 som trafikerar sträckan Skövde-Tibro -Karlsborg. Hållplats finns vid vägskälet vid Ransbergs kyrka. Kundservice, tel 0771-44 43 00, hemsida www.vasttrafik.se.

Svensk flagga  "Paddelvatten kring Tibro" (0,5 MB, PDF, A4, 2017)
Svensk flagga  "Prästberget - Örlenbadet" (1,3 MB, PDF, A4, 2013-02-15)

Tips: Törebodas och Tibros turistkartor är ett bra komplement.

Kanotupptag (från Örlen till Viken):

 • Örlenbadet (Örlen). Om du hyr kanoter från Tibro Kanotklubb parkerar du lämpligen vid Gamla Örlenbadet Café o Kiosk. Har du med en trailer är det lämpligt att du istället fortsätter till Örlenbadets Familjecamping vid Nya Örlenbadet. Det är ca 75 m mellan parkeringen och upptagsplatsen. Se PDF "Prästberget - Örlenbadet" där båda parkeringarna är markerade.
 • Mossebo (Örlan). Där vägen korsar Örlan strax norr om Mossebo kan du ta upp eller lägga i kanoter. Däremot får du inte parkera här.
 • Beatebergs badplats (Viken). Vid parkeringen kan du även ställa en trailer.
 • Tåtorp (Viken). Parkering och kanotupptag finns vid Göta kanal.

Kanotuthyrare (från Örlen till Viken):

 • Tibro Kanotklubb (Örlen). Klubbhuset ligger i västra kanten av Gamla Örlenbadet. Se kartan ovan resp PDF "Prästberget - Örlenbadet". Föreningen har ett stort antal kanoter och kajaker med utrustning och erbjuder även transport med trailer. För bokning och information: tel 070 - 27 27 404, e-post info@tibrokk.nu, hemsida www.facebook.com/tibrokanotklubb, www.tibrokk.nu.

Övernattning (från Örlen till Viken):

 • Örlenbadets Familjecamping (Örlen), tel 0504 - 222 55.
 • Mossebo (Örlen). Strax söder om Mossebo finns ett vindskydd.
 • Vindskydd och övrigt boende i Töreboda kommun: Kontakta Töreboda turistbyrå för information. Tel 0506-189 15.

Mat och övrig service (från Örlen till Viken):

 • KL Livs (Fagersanna). Matbutiken ligger på Bjurbacksvägen 58. Se kartan ovan.
 • Gamla Örlenbadet (Örlen). WC, omklädningsrum och dusch, samt även en kiosk med pizzeria, tel 0504 - 220 20.
 • Nya Örlenbadet (Örlen). Vid campingen finns WC tillgängligt för allmänheten.
 • Töreboda kommun. Kontakta Töreboda turistbyrå för information. Tel 0506-189 15.

Örlen-Örlan hänger samman med ett flertal andra kanotvatten. Nedanstående länkar är ordnade från Vänern i väst till Vättern i öst.

Göta kanal   ¦   Viken   ¦   Edsån-Unden   ¦   Bottensjön