Växla till Gullspångs kommunkarta Växla till Gullspångs kommunkarta

Otterbäcken     (Rev 2010-09-25)
Vägbeskrivning: Otterbäcken har en avfartsväg från väg 26 i norr respektive söder som båda ansluter till Allmänna vägen. Från Allmänna vägen viker du sedan in på Kajakvägen och följer denna fram till parkeringen vid Gallernäsets skola.

Alternativt åker du buss 502 (Mariestad-Gullspång). Från norr till söder är följande hållplatser markerade i kartan: "Badängen", "Folkets hus" och "Gallernäset". Kollektivtrafik i området drivs av Västtrafik, www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00.

Spårinformation: Från parkeringen vid Gallernäsets skola följer du en stig mot sydost. Se punktad svart linje i kartan. Spåret syns inte från parkeringen och du måste passera två grindar. Elljusspåret är 2,5 km långt, har ett mjukt flisbelagt underlag och går genom en vacker tallskog. Spåret har inga svåra backar, men stiger succesivt mot norr. Det finns även ett par parkbänkar. Se kartan ovan.