Växla till Vara kommunkarta Växla till Vara kommunkarta

Oltorps motionsanläggning     (Rev 2011-07-26)

Vägbeskrivning: Från Kvänum följer du Nya Vägen mot Fyrunga. Efter 1,7 km svänger du av och följer skyltningen mot motionsspåret. Från Vara följer du E20 österut och svänger av mot Fyrunga. I Fyrunga fortsätter du mot Kvänum. Strax innan Kvänum svänger du av och följer skyltningen mot motionsspåret. En stor parkering finns i anslutning till elljusspåret.

Alternativt tar du buss 159 (Vara-Kvänum) till hållplats "Oltorp". Se kartan. Obs att turerna är glesa när skolorna är stängda. Tätare turer har linje 103/105 (Vara-Jung-Kvänum). Gå av i Kvänum och följ gång- och cykelvägen längs Nya Vägen mot Fyrunga. Du kan gena via tennisbanorna, men cykla inte på elljusspåret. Sträckan är ca 1,9 km. Västtrafiks reseplanerare: www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00.

Spårinformation: Elljusspåret är 2750 m långt och går genom en relativt flack terräng med skyddande blandskog. Vid parkeringen finns TC, bordsgrupper, badplats mm.