Växla till översikt Skaraborg Växla till översikt Skaraborg

Europaled 1 (E1)     (Rev 2021-04-09)
Leden: Det finns elva större Europaleder. Dessa består av ett stort antal lokala leder som länkats samman. I Sverige har kommunerna övervägande valt att marknadsföra de lokala lederna varför begreppet "Europaled" kommit något i skymundan.

Europaled 1 går från Nordkap i Norge till Salerno i Italien och gör sedan ett hopp till Sicilien. Leden har en imponerande längd på 7000 km. Den Svenska delen sträcker sig från Grövelsjön i norr till Varberg i söder och är ca 1200 km lång. I Skaraborg ingår Västra Vätterleden och Sjuhäradsleden som båda är markerade med orange. Se kartan.