Växla till Falköpings kommunkarta Växla till Falköpings kommunkarta

Faledreven     (Rev 2021-10-12)
Vägbekrivning: Följ väg 46. Strax söder om Stenstorp svänger du av mot Segerstad. Även Faledreven är utskyltad. Vill du gå hela leden parkerar du söder om kyrkan. Du kan även fortsätta i ytterligare ca 1,5 km om du vill korta in vandringen. Se kartan. Om du föredrar att åka buss går du av vid hållplats "Torstensgården, Falköping". Linje 300 trafikerar sträckan Skövde-Stenstorp-Falköping. Busstrafiken drivs av Västtrafik, tel 0771-41 43 00, www.vasttrafik.se. Från hållplatsen har du sedan ytterligare ca 1,8 km till ledstarten vid Segerstads kyrka.

Leden: Faledreven är 4,2 km lång, enkel väg. Du kan kombinera den med andra stigar och vägar i området, men då bör du ha en bra karta. Faledreven är omarkerad, men lätt att följa då den går längs en enkel väg uppför Brunnhemsberget. Vid ledens övre del finns en trevlig rastplats med en eldstad under tak. Ruskela källa är Faledrevens slutmål. Leden är lättvandrad, men har en viss nivåskillnad. Svårighetsgraden hamnar därför kring medel.

Historia: Faledreven har sitt ursprung som fädrev, dvs en led där man drev boskap till bete på Brunnhemsbergets faler, främst Segerstadsfalan. Ordet fala betyder trädlös högslätt, vilket ganska bra beskriver Brunnhemsberget på 1800-talet. Området var en allmänning där framförallt daglönare som arbetade åt traktens bönder fick bygga sina boställen. Slänten vid parkeingen direkt söder om Segerstads kyrka kallas Grannabacken. Bebyggelsen här har inte förändrats mycket under det senaste seklet. Sockenmagasinet är numera hembygdsmuseum, dock bara öppet vid vissa tillfällen. Längs Faledreven fanns ett femtiotal torp, varav ett fåtal finns bevarade. Alla boställen har märkts ut med metallskyltar som berättar om de människor som en gång bodde här. Längs leden finns även ett flertal lämningar från järnåldern. Drygt halvvägs upp passerar du torpet Krestins-Hanna som är Segerstads hembygdsgård. Den är dock bara öppen vid vissa tillfällen. Leden slutar vid Ruskela källa, en gammal offerkälla som aldrig sinar. Vill du veta mer rekommenderar vi ett besök på hemsidan https://www.facebook.com/faledreven/. Läs även mer om naturreservatet Ruskela källa.