Växla till Falköpings kommunkarta Växla till Falköpings kommunkarta

Hälsoslingan i Falköping      (Rev 2013-10-22)
Vägbekrivning: Parkering finns bl a vid Falköping Resecentrum. Se symbol i kartan. Falköping har även goda tåg- och bussförbindelser. Trafikinformation får du via tel 0771-41 43 00, respektive www.vasttrafik.se.

Leden: Hälsoslingan går i en flack och lättvandrad tätortsmiljö. Du följer till större delen gång- och cykelvägar. Leden består av två slingor som ger 4, 6, respektive 8 km beroende på vägval. Obs att slingorna inte är markerade. Broschyren "Hälsoslingan i Falköping" har en bra karta och kan hämtas på Falköpings Turistbyrå, Stora Torget 11, tel 0515-88 70 50.