Växla till Götene kommunkarta Växla till Götene kommunkarta

Högkullen     (Rev 2011-04-14)
Högkullen är den högsta punkten på Kinnekulle, ett av Skaraborgs mest kända platåberg. Tre korta och riktigt bra leder bjuder på en omväxlande vandring med hänförande vyer. Kinnekullegården är en välbesökt restaurang, tel 0510-54 40 40, www.kinnekullegarden.com. På Högkullen finns även naturreservatet Stora Salen.

Vägbekrivning: Norrifrån passerar du genom Hällekis och tar höger mot Lidköping strax därefter vänster mot Högkullen / Kinnekullegården. Söderifrån kommer du in från Lidköping eller Götene. Från Lidköping följer du väg 44 österut och vid Källby viker du av mot Hällekis. I Medelplana fortsätter du mot Österplana och svänger slutligen av mot Högkullen / Kinnekullegården. Från Götene åker du mot Kinne-Kleva passerar förbi kyrkan och fortsätter rakt fram mot Österplana. I Österplana fortsätter du mot Lidköping / Medelplana och viker sedan av mot Högkullen / Kinnekullegården. Vid Kinnekullegården finns en stor parkering. En mindre parkering finns även vid Dimbo lite längre norrut. Se kartan.

Lederna:
Toppslingan är 1,9 km lång, är markerad med gult och svårighetsgraden ligger mellan lätt och medel. Leden tar dig förbi flera riktigt bra utsikter, bl a ett högt utsiktstorn. Obs att tornets öppettider varierar med säsongen. Vid tornet finns ett flertal bordsgrupper och TC. Strax väster om tornet har man rest ett monument från en flygolycka vid Högkullen och intill finns Kungastenarna. Här har olika kungligheter genom åren skrivit sitt namn.

Hjortslingan är 3,3 km lång, är markerad med blått och har en svårighetsgrad runt medel. Leden innehåller det mesta av Toppslingans höjdpunkter. Se ovan. Hjortslingan är dock något mer varierande och har större nivåskillnader. Du passerar bl a en avstickare till polarforskaren Andrées utgrävning och kan fortfarande ana spåren av kulturlandskapet vid Salen.

Älgslingan är 4,7 km lång, är markerad med rött och svårighetsgraden ligger mellan medel och svår. Stigar och vägar är av bra kvalitet, men leden går i en mer kuperad terräng än övriga leder. En vacker biotopskyddad granskog dominerar landskapet. Att vandra i en större och relativt mogen och orörd granskog är en speciell upplevelse.