Växla till Götene kommunkarta Växla till Götene kommunkarta

Kinnekulleleden     (Rev 2019-03-05)
Kinnekulle är ett av Skaraborgs mest kända platåberg och är en ovärderlig natur- och kulturklenod. Kinnekulle besöktes bl a av Carl von Linné som var imponerad av områdets stora naturvärde och variation. Kinnekulle erbjuder även dagens besökare ovanligt mycket. Man kan komma tillbaks många gånger och uppleva helt nya perspektiv. På Högkullen finns några av Skaraborgs bästa utsikter. Allt detta kan upplevas genom ett nätverk av lättillgängliga vandringsleder där Kinnekulleleden och Pilgrimsleden är de viktigaste.

Större delen av Kinnekulle är ett naturvårdsområde med Natura 2000-status som omfattar inte midre än 18 naturreservat. Mer information om naturvårdsområdet finns på Länsstyrelsens hemsida. För Götene kommun finns även flikar med specifik information om respektive reservat. Besök gärna Kinnekulle vid olika årstider. Under våren blommar många växter och träd. Kinnekulle benämns ofta som "det blommande berget". Sommaren bjuder på en frodig grönska och under hösten visar ädellövskogen sina vackra färger.

Tusenåriga fornlämningar visar att Kinnekulle tidigt var en attraktiv boplats. Den rika kulturbygden märks även på det stora antalet herrgårdar och kyrkor. Även brytning av kalksten och alunskiffer bidrog till traktens välstånd. Spåren av denna verksamhet syns över större delen av platåberget.

Vägbekrivning: Då Kinnekulleleden har så många lämpliga startpunkter är det svårt att ge en specifik vägbeskrivning. Vi har markerat några parkeringar i kartan ovan. Vid järnvägsstationer längs Kinnekullebanan kan du även parkera. Ett tips är att utnyttja tåget för att ta dig tillbaks till bilen. Det ger dig en större flexibilitet. Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr över Kinnekulle med en detaljerad karta där fler parkeringar finns med. Broschyren finns på turistbyråer i närområdet och kan även hämtas hem som PDF från Länsstyrelsens hemsida. Se länken ovan. Planerar du ett besök på Högkullen hittar du en specifik vägveskrivning i en separat artikel på Skaraborgsleders hemsida.

Kinnekulle har goda tåg- och bussförbindelser. Denna drivs av Västtrafik och tidtabeller finns på www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00. Åker du tåg kan det vara bra att känna till hur det fungerar på Kinnekullebanan. På stationerna finns en rund skylt som du vrider mot tåget. När tåget stannat vrider du tillbaks skylten i neutralt läge. När du ska gå av trycker du på en knapp, ungefär som på en buss.

Leden: Hela Kinnekulleleden är 45 km lång. Leden är markerad med orange och följer stigar och enkla vägar av bra kvalitet. Svårighetsgraden varierar något längs leden. Några delar har längre stigningar och ligger strax över medelsvår. Andra delar är lättvandrade då de går i en flack terräng. I kartorna visar vi hur de två större lederna, Kinnekulleleden och Pilgrimsleden, samverkar. Utöver dessa finns även ett antal blåmarkerade avstickare till olika naturreservat, samt Sjöråsleden vid Hällekis och tre mindre slingor vid Högkullen. Den senare beskrivs i en separat artikel på hemsidan. Alla dessa leder kan kombineras på olika sätt, vilket ger en stor variation och flexibilitet. Länsstyrelsens broschyr om Kinnekulle är ett utmärkt komplement till den information vi tagit med här. Se länken till Länsstyrelsens hemsida respektive texten vid vägbeskrivningen ovan.

Vid Kinnekulle finns ett brett utbud av boende, matställen och övrig service. Klicka på länken nedan för mer information om dessa. PDF:ens karta visar ledsystemets logistik.

Svensk flagga  Kinnekulleleden - Logistik (0,3 MB, PDF, A4, 2019-03-05)