Växla till Gullspångs kommunkarta Växla till Gullspångs kommunkarta

Naturreservatet Gullspångsälven     (Rev 2018-10-06)
Vandringen längs den frodiga älvstranden och det omgivande kulturlandskapet ger en behaglig kontrast. Älven är Vänerns näst största tillflöde. Vattnets goda kvalitet och strömmande vatten skapar en gynnsam miljö för älvens unika lax- och öringbestånd. Därav den lax som finns i Gullspångs kommuns logotyp. Längs stranden ser du spår av bäver och fågelfaunan är artrik med bl a strömstare och fiskljuse. Passa även på att göra en avstickare till Amneholm. Där finns vaga lämningar av en borg som anlades på 1360-talet under en orolig tid i Sveriges historia. På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om reservatet.

Vägbekrivning: För att nå ledens södra ände svänger du av väg 26 norr om Gullspång. På vägskylten står "Amnehärad k:a" / "Gullspångsälven naturreservat". I nästa vägskäl tar du av mot Gullmovallen där du kan parkera.

Alternativt åker du buss till Gullspång. Hållplats "Gullspång busstation" är markerad i kartan ovan. Från hållplatsen följer du Storgatan västerut och sedan gång- och cykelvägen under väg 26 och fram till Gullmovallen. Sträckan är knappt 700 m. Kollektivtrafik i området drivs av Västtrafik, www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00.

Föredrar du att starta vandringen vid Amneholm svänger du av väg 26 norr om Gullspång. Följ skyltningen mot Amnehärads kyrka. När du passerat kyrkan fortsätter du mot Amneholm. Obs att några av vägskälen norrut saknar skyltar. Mellan Nunnestad och Mokärret finns två alternativa vägar. Det bättre valet är markerat med en röd pil i kartan. Parkering finns vid småbåtshamnen vid Amneholm. Obs att ledens norra ände saknar bussförbindelse.

Leden: Från parkeringen vid Gullmovallen i Gullspång till parkeringen vid båthamnen vid Amneholn är det 4,6 km. Går du avstickaren ut till Amnehom blir det ytterligare ca 200 m. Tänk på att det blir dubbla sträckan om du måste gå samma väg tillbaks. Leden följer i stort Gullspångsälvens strand fram till utloppet i Vänern. Sträckan är lättvandrad och går genom ett flackt landskap. Huvudleden är markerad med blå färg, medan den korta avstickaren till Amneholm är en omarkerad stig. Vid båthamnen vid finns ett par bordsgrupper, samt två TC, varav den ena är handikappanpassad.

Vi rekommenderar att du har robusta skor och även långbyxor. Gräset längs leden betas visserligen av får, men närheten till älven gör att gräset ofta är fuktigt.