Växla till Karlsborgs kommunkarta Växla till Karlsborgs kommunkarta

Byrundan     (Rev 2019-05-11)
Välkommen på en kortare promenad i den gamla bruksorten Granvik. Längs leden ser du många spår av ortens historia, bl a Granviks herrgård, den gamla bystrukturen och den engelska parken. Passa även på att besöka museet vid besökscentrum.

Vägbeskrivning: Parkeringen vid besökscentrum strax norr om Granviks herrgård är en lämplig utgångspunkt. Från väg 49 i Granvik viker du av mot Tived och följer sedan skyltarna mot Granviks hamn. När du passerat under väg 49 har du besökscentrum på vänster sida.

Leden: Den ca 2 km långa och gulmarkerade leden är lättvandrad och har ett flertal informationsskyltar som berättar om spår från en svunnen tid. Startpunkten är intill dasset vid besökscentrum.

Svensk flagga  Ledbeskrivning (0,9 MB, PDF, A4, 2011-06-12).

På Länsstyrelsens hemsida finns mer information om naturreservatet Granvik.