Växla till Karlsborgs kommunkarta Karlsborgs kommunkarta

Karlsborgsslingan      (Rev 2013-03-24)
Vägbekrivning: Följ väg 49 till Karlsborg där du svänger in på Flottiljvägen. Efter ca 200 m svänger du åt vänster och parkerar vid simhallen/sporthallen vid Molidens IP. Adressen är Flottiljvägen 1. Längs Karlsborgsslingan finns fler parkeringar. Se PDF:en nedan.

Spårinformation: I Skaraborg har kommuner i samarbete med ett flertal organisationer tagit fram hälsoslingor. Då slingorna finns i tätorter är de lättillgängliga och passar perfekt för dagliga promenader. En stadspromenad är även ett bra sätt att lära sig en ny ort. I Karlsborg finns tre slingor, 2,5 km (grön), 4 km (röd) respektive 6 km långa. Det flacka landskapet är omväxlande och mycket lättvandrat.

Svensk flagga  Ledbeskrivning (1,9 MB, PDF, A4, 2009-08-12).