Växla till Karlsborgs kommunkarta Växla till Karlsborgs kommunkarta

Naturreservatet Stora Fjället     (Rev 2019-07-12)
Stora Fjället är en Tivedens nationalpark i miniatyr. Lika vackert, men färre besökare. Här finns ett flertal riktigt bra vandringsleder som även kan kombineras på olika sätt. Mer information om reservatet finns på Länsstyrelsens hemsida. Där hittar du under "Mer information" en PDF med karta där samtliga leder är inlagda.

Vägbeskrivning: Strax söder om Granvik viker du av väg 49 och fortsätter mot Andsjön. Reservatet är i nuläget inte skyltat, men kartan ovan respektive i den PDF som nämns tar dig till de parkeringar/ledstarter som finns.

Leden: Lederna passerar tindrande små sjöar och följer stigar genom en kuperad barrskog. Ibland passerar du även spår av torparnas strävsamma liv. Landskapet är kuperat, men relativt lättvandrat och svårighetsgraden ligger runt medel. De leder som finns är: Fjällåsenrundan 2,5 km (röd), Stora Fjälletrundan 4 km (orange), Tingsjötorprundan 3,5 km (gul), Yttersjörundan 1 km (grön), Granviksleden 4,5 km (blå), Torp- och kulturrundan 5,5 km (blå) och Torprundan 1 km (blå). Dessa finns alla med i Länsstyrelsens PDF.