Växla till Mariestads kommunkarta Växla till Mariestads kommunkarta

Naturreservatet Gamla Ekudden     (Rev 2019-05-11)
Gamla Ekudden ligger i västra kanten av Mariestad och är ett rekreationsområde med stor potential. Det flacka och relativt öppna landskapet domineras av ek och tall. Under våren är Ekudden en välbesökt rastplats för vadarfåglar. För reservatsinformation se Mariestads kommuns hemsida. Se även Länsstyrelsens hemsida. Vid Ekudden finns även en populär badplats och ett visst serviceutbud. Se service nedan.

Vägbeskrivning: Följ Marieforsleden väster om Mariestad centrum och sväng av mot Ekudden. Strax innan Ekuddens Camping svänger du av åt höger och parkerar vid Ekuddens tempererade bassänger. Se röda pilar och "P" i kartan.

Alternativt åker du tåg eller buss till Mariestad resecentrum. För trafikinformation se www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00. Från Mariestad centrum går du västerut och korsar Tidan. Från Residensbron kan du följa vandringsleden Residensbron-Sandviken. Du kan även korsa Tidan på en gång- och cykelbro från centrum. Se kartan.

Leden: Den orangemarkerade "Biosfärleden" korsar Ekudden. Från leden grenar ett flertal omarkerade stigar av. Då landskapet är relativt öppet och flackt inbjuder det även till strövtåg vid sidan av. I reservatets södra del finns ett fågeltorn.

Service:

  • Ekuddens Camping & Stugby, hemsida ekudden.nordiccamping.se, tel 0501 - 106 37. Campingen ligger i ett naturskönt område vid Vänerstranden. Vid receptionen finns café, butik, kiosk, grill och pub. Här kan du även spela minigolf och den välbesökta badplatsen har en fin sandstrand.
  • Ekuddens tempererade bassänger, tel 0501-121 44. Här finns en 50 meters bassäng, en undervisningsbassäng och en plaskbassäng, samt omklädningsrum, dusch, bastu och kiosk. Anläggningen är öppen ungefär som skolornas sommarlov.
  • Café Bäcken ligger lite vid sidan av de större turiststråken. Förutom café finns bangolf, boule och en plan för beachvolleyboll. Du kan även hyra kanot. Caféet är öppet under sommarsäsongen. Se hemsidan, eller ring 0501-175 10.