Växla till Mariestads kommunkarta Växla till Mariestads kommunkarta

Naturreservatet Sandviken      (Rev 2019-05-11)
Sandviken har en riktigt fin sandstrand och erbjuder ett trevligt strövområde med barrskog längs Vänerstranden. För reservatsinformation se Mariestads kommuns hemsida respektive Länsstyrelsens hemsida.

Vägbeskrivning: Ta Marieforsleden väster om centrum mot sjukhuset. Fortsätt förbi sjukhuset och följ sedan skyltningen mot golfbanan. Passera Mariestads GK och fortsätt till parkeringen vid vägens slut.

Alternativt åker du tåg eller buss till Mariestad resecentrum. För trafikinformation se www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00. Från Mariestad centrum följer du sedan gång- & cykelvägar eller vandringsleden "Residensbron-Sandviken" (ca 6,5 km enkel väg).

Leden: De tre markerade lederna går alla i ett lättvandrat och flackt område. På 5 km slingan rekommenderas oömma skor då ett kort parti kan vara något våtare. Stigar och enkla vägar är dock bra i övrigt. TC, bordsgrupper, grillplatser mm finns kring badplatsen. Vid Mariestads GK finns även en åretruntöppen restaurang, tel 0501-173 83 (kansliet), 0501-39 49 10 (restaurangen), www.mariestadsgk.se.