Växla till Mariestads kommunkarta Växla till Mariestads kommunkarta

Stenhuggarstigen      (Rev 2018-10-06)
Välkommen på en omväxlande natur- och kulturvandring på Lugnåsberget. Det är ett av Skaraborgs mindre kända platåberg. Berget hyvlades av rejält under den senaste istiden och är därför ganska lättvandrat. En grupp cisterciensermunkar från Alvastra kloster bosatte sig på Lungåsberget under en kort period innan de ca år 1150 flyttade vidare till Varnhem. Munkarnas sk "gråbröder" var skickliga hantverkare och man tror att dessa startade traditionen att tillverka kvarnstenar i trakten. Med åren blev det en relativt omfattande verksamhet. Det är en sällsam upplevelse att se alla kvarnstenar som lämnades kvar i skogen när verksamheten upphörde i början av 1900-talet. Större delen av Lugnåsberget täcks numera av skog där beteshagar och jordbruk succesivt får minskat inflytande. Bra information om Naturreservatet Klosterängen hittar du på Länsstyrelsens hemsida. Vi rekommenderar även ett besök vid Qvarnstensgruvan. För öppettider mm se www.qvarnstensgruvan.se.

Vägbeskrivning: Till Stenhuggarstigen kan du komma från flera håll. Från E20 viker du av vid Lugnås eller Motorp och från väg 26 svänger du av vid Stora Ek. De större vägarna skyltar mot Lugnås kyrka. I vägskälen nordväst om kyrkan följer du skyltningen mot Klosterängen / Stenhuggarstigen. En parkering finns vid ledstarten. Du kan även parkera vid Stentorget. Då viker du av vid skylten "Kvarnstenstorg". Se kartan.

Alternativt åker du buss 506 (Mariestad-Götene) och går av vid hållplats "Lugnås väg E20". För trafikupplysning v g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se. Obs att det finns en tunnel under E20 om du behöver ta dig till andra sidan. Från hållplatsen följer du först gång- och cykelvägen och sedan asfaltvägen söderut. Efter ca 1,3 km når du Stenhuggarstigen vid Trossebodstenen. Se kartan ovan.

Stenhuggarstigen har ingen direkt koppling till Qvarnstensgruvan. För att komma dit följer du vägskyltarna mot "Minnesfjället" respektive "Kvarnstensgruva". Parkering finns strax söder om Älerud. Från parkeringen följer du sedan en stig till Qvarnstensgruvan. Det finns även en handikappvänlig väg som alternativ. Se symbol och streckad linje i kartan ovan. Obs att vägen har en vägbom som enbart är öppen under de tider gruvan har öppet. Se Qvarnstensgruvans hemsida ovan.

Leden: Rundslingan är ca 6 km lång och är markerad med orange. Vi rekommenderar att du går i motsols riktning. Leden följer en blandning av stigar och enkla vägar av bra kvalitet. Någon kortare sträcka följer leden den asfalterade vägen. I kartan har vi även lagt in en genväg, dels för den som vill korta av vandringen och dels för den som vill undvika en jordig sträcka mellan Villeryd och naturreservatet. Bergets mjuka form ger relativt lätta stigningar. Längs leden finns bordsgrupper och bänkar, samt ett flertal informationstavlor om bergets geologi och de människor som en gång ledve här.