Växla till Mariestads kommunkarta Växla till Mariestads kommunkarta

Naturreservatet Surö bokskog      (Rev 2011-04-14)
Bokskogen på Surö är ett trevligt besöksmål oavsett årstid. Boken dominerar holmen. De äldsta bokträden planterades omkring år 1700. Surö omgärdas av Vänern, samt våt- och mossmarker. Reservatet har en yta på 21 hektar och är ett Natura 2000- område. För reservatsinformation se Länsstyrelsens hemsida.

Vägbeskrivning: Surö bokskog ligger drygt 2 km sydväst om Sjötorp. Sväng av väg 26 vid skylten "Surö bokskog" och följ sedan skyltningen mot Surö. Vid slutet av vägen finns en mindre parkering.

Leden: Från parkeringen följer du en omarkerad stig som bildar en 1,8 km lång rundled. Det finns även en genväg som kan utnyttjas om du vill korta av vandringen, eller vill undvika området med klipphällar. Se kartan. Var medveten om att stigarna ibland kan vara lite otydliga. Till Surö kommer du via spänger och själva holmen har fast och torr mark.