Växla till Mullsjö kommunkarta Växla till Mullsjö kommunkarta

Eriksgatuleden      (Rev 2020-05-26)
Vägbeskrivning: En bra startpunkt är Sandhems kyrka, ca 14 km nordväst om Mullsjö. Följ väg 26/47 och vik av mot Sandhem. Strax innan järnvägen viker du av mot kyrkan där det finns en större parkering. Följ skyltningen mot Eriksgatuleden. Alternativt tar du tåget till Sandhem och går de ca 1,5 km till kyrkan. Ledens norra ände har en mindre parkering. Vik av väg 47 vid skylten mot Eriksgatuleden. Direkt efter avfarten har du parkeringen på din högra sida. Se kartan ovan.

Leden: Längs Eriksgatuleden kan du bokstavligen känna tidens vingslag. Här kan du följa den gamla tidens färdvägar som bestod av ridstigar. Dessa kring Sandhem har använts i minst tusen år. Namnet Eriksgatuled har sitt ursprung från kung Magnus Eriksson som år 1335 red runt sitt rike för att säkerställa sin status i de olika delarna. Leden användes senare av andra kungar i samma syfte. Förutom kungarnas Eriksgata var leden givetvis en viktig del i infrastrukturen för handel och den gav tillgång till de många kvarnar som fanns längs Tidan. Under en period användes leden även för vallfärd till Olof den heliges grav. Olof är Sveriges skyddshelgon.

På din vandring genom landskapet blir du ständigt varse spåren av de gamla hålvägarna. De ser ut som stora vågor som på sin väg genom landskapet stelnat och bevarats. Ofta ser du ett flertal hålvägar som löper parallellt. Hålvägarna uppstod när man red genom det sandiga molandskapet. Framförallt skodda hästar och vagnshjul ökade på slitaget. Då stora delar av området är för magert för jordbruk har hålvägarna bevarats väl. En något annorlunda sevärdhet längs leden är resterna av bränneriet på Saxarp. Det var ett relativt stort bränneri som drevs under 1800-talets andra hälft. De imponerande murarna är från ett av landets största potatislager.

Det finns en informationstavla som berättar om ledens historik i respektive ände av Eriksgatuleden. Hela leden är ca 7,2 km lång, enkel väg. Har du inte arrangerat någon transport i andra änden blir det alltså runt 14,5 km retur. Ett kortare alternativ är att utgå från Sandhems kyrka, följa leden till Saxarps bränneri och efter en fikapaus gå tillbaks samma väg. Sträckan blir då 6,6 km retur, dvs 3,3 km enkel väg, inkl avstickaren på ca 80 m till bränneriet. Leden är mycket lättvandrad då landskapet med den vackra barrskogsbevuxna mon i stort saknar höjdvariationer. Leden markeras med orange. Bokstäver och platsnamn i kartan ovan motsvarar det som används i en folder som mer utförligt berättar om Eriksgatuleden. Foldern finns tillgänglig på Infocenter i Mullsjö, men även i en låda vid informationstavlan i ledens respektive ände.

Svensk flagga  Ledbeskrivning (1,0 MB, PDF, A4, 2020-05-26).
Tysk flagga  Wanderwegbeschreibung (1,0 MB, PDF, A4, 26. Mai 2020)