Växla till Mullsjö kommunkarta Växla till Mullsjö kommunkarta

Kylle mo-leden      (Rev 2022-01-14)

Välkommen till Sandhem och Kylle mo-leden. Leden är lättillgänglig då den startar i Sandhem tätort och passerar Kylle mo. På mon finns spår av människor från bl a äldre järnåldern, dvs ca 2000 år tillbaks i tiden.

Vägbeskrivning: Sväng av väg 26/47 och sedan mot Sandhem station där det finns anvisade parkeringsplatser. Stationen trafikeras även av tåg. För trafikupplysning v g kontakta Jönköpings Länstrafik (www.jlt.se, tel 0771-444 333).

Leden: Kylle mo-leden startar vid Sandhem station. Leden är blåmarkerad, dubbelriktad och längden är 4,7 km. Landskapet är bitvis kuperat och leden går genom Sandhem tätort samt en blandad skogs- och kulturmark. Svårighetsgraden ligger kring medel. Leden följer till stor del enkla vägar och någon sträcka med skogsstig. Tips: Se även Mullsjöappen. Kylle mo-leden kan kombineras med Heneleden för en längre promenad.

Svensk flagga  Ledbeskrivning (1,5 MB, PDF, A4, 2022-01-14)