Växla till Mullsjö kommunkarta Växla till Mullsjö kommunkarta

Naturreservatet Ryfors Gammelskog     (Rev 2021-01-28)
Vägbeskrivning: Gammelskogen ligger ca 3 km sydväst om Mullsjö. Följ väg 185 och vik av mot Ryfors vid Nybro, dvs där vägen korsar sjön Stråken. Efter ca 150 m på den mindre vägen finns en bordsgrupp där ett par bilar kan parkeras. Vi rekommenderar dock att du fortsätter i ytterligare 550 m och parkerar direkt efter infarten till Ryfors. Där finns en större parkering som markerats i kartan ovan. Infarten är en stenmur med två bastanta grindstenar. Alternativt finns en gång- och cykelväg ända från Mullsjö centrum.

Leden: Reservatets informationstavla vid infarten är en naturlig startpunkt. Går du ett helt varv blir det 2,1 km längs en orangemarkerad, rullstolsanpassad och mycket lättvandrad led. Vi rekommenderar även en kort avstickare till den graciösa Pinnabron som byggts av slanor av gran.

Ryfors Gammelskog har ett orört ekosystem från tidigt 1700-tal med träd på över 35 m. Det obrutna ekosystemet bidrar till en mycket artrik flora och fauna. Vandringen längs Tidan med det mer öppna landskapet och lövskogsinslag ger en vacker kontrast. Längs huvudslingan finns ett flertal mindre informationstavlor som berättar om de träd mm du passerar. Läs mer om naturreservatet Ryfors Gammelskog på Länsstyrelsens hemsida.

Längs Tidan passerar du även Ryfors bruk som grundades 1742. Verksamheten baserades på järnhantering och upphörde 1906 då konkurrensen utifrån blev för hård. Bruksområdet med sina byggnader har i stort bevarats och är väl värt ett besök. Den engelska landskapsparken från 1880 på 375 hektar saknar motstycke i Sverige. I parken finns landets äldsta golfbana som anlades 1888. Här finns även Engelska Villan Restaurang och Hotell, tel 0392-130 40. Det finns ett separat material om Ryfors. Om du parkerade vid infarten följer du enklast vägen tillbaks dit.