Växla till Mullsjö kommunkarta Växla till Mullsjö kommunkarta

Ryforsleden     (Rev 2021-03-19)

Välkommen på en vandring som bjuder en härlig mix av brukshistoria, en vacker och omväxlande natur och ett stycke svensk idrottshistoria. Ryfors bruk grundades år 1742. Järnhantering upphörde år 1906 då konkurrensen utifrån blev för hård. Mycket av den gamla bruksmiljön har bevarats. Ryfors Gammelskog har ett orört ekosystem från tidigt 1700-tal. Läs mer om naturreservatet Ryfors Gammelskog på Länsstyrelsens hemsida. Ryfors park är en stor engelsk landskapspark från år 1880 och som vid tiden ansågs vara en av landets förnämsta parker. Ryfors golfbana från år 1888 är den äldsta i Skandinavien och ligger i den engelska landskapsparken. Sveriges första tennisbana från år 1879 har tyvärr försvunnit, men den väl bevarade kägelbanan från 1880-talet finns kvar.

Vägbeskrivning: Följ väg 185 från Mullsjö och vik sedan av mot Ryfors vid Nybro, dvs där vägen korsar sjön Stråken. Efter ca 700 m passerar du Ryfors östra entré (stenmur med två bastanta grindstenar). Direkt efter finns en större parkering på vägens norra sida. En alternativ startpunkt är vid Engelska Villan. Se kartan ovan. Alternativt finns en gång- och cykelväg ända från Mullsjö centrum.

Leden: Den 6 km långa rundslingan har gula markeringar och följer bra stigar och enkla vägar. Du följer till viss del golfbanans stigar, så se upp och visa hänsyn. Vi rekommenderar att du går medsols för att bäst uppleva vyerna. Även om nivåskillnaden är ca 100 m är Ryforsleden relativt lättvandrad. Längs leden finns ett flertal bordsgrupper och parkbänkar där du kan ta en paus och njuta av vyerna.

Svensk flagga  Ledbeskrivning (1,5 MB, PDF, A4, 2019-05-15)
Brittisk flagga  Track description (1.5 MB, PDF, A4, 15 May, 2019)
Tysk flagga  Wanderwegbeschreibung (1,5 MB, PDF, A4, 15. Mai 2019)

Tips: Längs Stråkenleden och Ryforsleden finns ett tiotal geocacher.

Det finns även ganska mycket litteratur om Ryfors för den som vill veta mer:

  • Berglund, B. (1988), Ryfors Bruk 1742-1920. Från Järnbruk till herrgård. Skara: Skara länsmuseum, ISSN 0349-4829, ISBN 91-85884-53-7.
  • Enhörning, E. et. al. (1994), Ryfors, från järnbruk till golfbana. Göteborgs Universitet, Institutionen för kulturvård 1994:32, ISSN 1101-3303, ISRN GU/KUV--94/32--SE.
  • Hagebratt Hurtig, B. (2012), Ryfors Bruk under Sagrarnas tid. Vulkan, ISBN 978-91-637-1216-6.
  • Sager, R. (1992), Ryfors Bruk. Självbiografiska anteckningar från barn- och ungdomsåren. Göteborg: Novum Grafiska, ISBN 91-630-0942-0.
  • Skaraborgs Länsmuseum (1977), Mullsjö kommun, översiktlig kulturhistorisk inventering. Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Kulturmiljöenheten.
  • Tiedemann, C. (1996), Minnen från Margreteholm. Göteborg: Graphic Systems, ISBN 91-630-4658-X.
  • Waern, K. (1983), Rapport 6/83 Ryfors Park under hundra år. Länsstyrelsen i Skaraborgs län.