Växla Mullsjö kommunkarta Växla till Mullsjö kommunkarta

Sjuhäradsleden      (Rev 2016-05-01)
Leden: Den 140 km långa leden delas in i tio etapper, Etapp 1 startar vid Hindås i Häryda kommun och etapp 10 avslutas vid Hotel Mullsjö i Mullsjö kommun. Etapp 10 följer i stort samma sträckning som Europaled 1. Leden är markerad med orange färg.

Ledbeskrivning med karta finns på Sjuhäradsledens hemsida.

Tips: Du kan ta en buss från hållplats "Mullsjö Friluftshotellet" som ligger vid Hotel Mullsjö. Det finns även en 1,8 km orangemarkerad accessled från Hotel Mullsjö till Mullsjö centrum. Mullsjö Resecentrum har både tåg- och bussanslutning. För trafikupplysning v g kontakta Jönköpings Länstrafik tel 0771-444 333), eller besök hemsidan www.jlt.se.