Växla till Mullsjö kommunkarta Växla till Mullsjö kommunkarta

Stråkenleden     (Rev 2021-08-24)

Välkommen på en härligt omväxlande natur- och kulturupplevelse i trakten kring Mullsjö. Stråkenleden kombinerar mycket av det bästa från olika lokala leder och låter besökaren uppleva ett tvärsnitt av ortens historia från mäktiga istidslämningar och Mullsjös tidiga historia till modern tid. Ryfors Gammelskog har en barrskog med ett orört ekosystem sedan tidigt 1700-tal och Gyljerydsmon där Trollsjön ligger vackert inbäddad i molandskapet är några av de natursköna platser du passerar. På Länsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om naturreservatet Ryfors Gammelskog.

Vägbeskrivning: En startpunkt finns vid Granstugan sydost om Nykyrke kyrka. Följ Falköpingsvägen och sedan Nykyrkevägen fram till parkeringen vid Granstugan. Alternativt startar du från Ryfors östra entré (Ryfors Gammelskog) som ligger ca 3 km sydväst om Mullsjö. Följ väg 185 och vik av mot Ryfors vid Nybro, dvs där vägen korsar sjön Stråken. Efter ca 700 m finns en större parkering på vägens norra sida.

Leden: Leden är 10 km lång och tar ca tre timmar att gå. Den är markerad med violett och är skyltad i stig- och vägdelningar. Stråkenleden följer bra skogsstigar genom ett lättvandrat, men bitvis kuperat molandskap. Lämpliga startpunkter är Granstugan på Nykyrkevägen respektive Stenporten (Ryfors Gammelskog). Se kartan ovan.

Svensk flagga  Ledbeskrivning (1,7 MB, PDF, A4, 2020-08-01)
Brittisk flagga  Track description (1.3 MB, PDF, A4, 1 August 2020)
Tysk flagga  Wanderwegbeschreibung (1,3 MB, PDF, A4, 1. August 2020)