Växla till Skaraborgskartan

Pilgrimsleden Skaraborg     (Rev 2018-07-31)
Pilgrimsleden i Skaraborg är en relativt ny led som snabbt blivit populär. Inte minst då konceptet riktar sig mot breda målgrupper som pilgrimer, naturälskare och historiskt intresserade besökare. Få leder kan erbjuda så mycket och med en så stor variation. Leden saknar vindskydd, men har ett bra utbud av alternativt logi till en låg kostnad. Unna dig lyxen att vandra några dagar med en lätt packning.

Nedan ger vi en enkel översikt för respektive ledavsnitt. I mån av tillgängligt material har något avsnitt mer information. Ett broschyr- och guidematerial har tagits fram och tillhandahålls på turistbyråer. Häftet "Pilgrimsvandra i Skaraborg" kan köpas i bl a turistbyråer och täcker det mesta av leden. Där finns kartor, ett rikt bildmaterial och en utförlig text. Det finns även broschyrer som täcker enskilda etapper. Se även till att du tar med ett exemplar av Pilgrimspasset innan du ger dig ut på leden. I passet finns plats för stämplar från de kyrkor leden passerar. Aktuell information får du t ex på Pilgrimsleder Skaraborgs hemsida, www.pilgrimslederskaraborg.se/. Där visas dock inte hela ledsystemet.


Brattelid - Åsarp - S:t Olof (Falköping) 41 km

Access: Brattelid och Åsarp nås via busslinje 900 som går mellan Falköping och Ulricehamn. Sett från söder är hållplatserna "Trädet", "Rynninga", "Åsen", "Åsarps centrum" respektive "Alvared" lämpliga hållplatser. Bästa val beror på var du vill börja vandringen. Från vissa av nämnda hållplatser måste du även gå ett stycke för att nå leden så vi rekommenderar att du har en karta. Etappens andra ände finns vid S:t Olofs kyrka i södra delen av Falköping. Lämpligaste parkering finns dock vid Falköping Resecentrum på Järnvägsgatan. Där får bilar stå i sju dygn på anvisad plats. Resecentrum har både buss- och tågförbindelse. Pilgrimsledens anslutande etapp norrut mot Gudhem passerar Resecentrum som ligger 1,6 km norr om S:t Olof. Obs även attt vissa bussar stannar vid hållplats "Centrum Östertull", dvs vid turistbyrån Falköping Nu, Trädgårdsgatan 27. Därifrån är det ca 400 m till S:t Olof. Kollektivtrafiken drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Leden följer Ätradalen genom ett vackert kulturlandskap och passerar många historiskt intressanta platser. Strax sydväst om Falköping korsar du Ålleberg, ett av Skaraborgs många platåberg. Från Ålleberg har du en hänförande utsikt. Etappens norra ände är S:t Olofs kyrka i södra kanten av Falköping. Sträckan har bra logimöjligheter, men saknar vindskydd. Tag med vatten för respektive dagsetapp.

Vi rekommenderar att du skaffar ett exemplar av ledbeskrivningen "Pilgrimsleder på Falbygden" eller "Pilgrimsleden Brattelid - S:t Olof". Där får du, förutom en bra karta, även tips på sevärdheter och service längs leden.

Information: På hemsidan www.pilgrimslederskaraborg.se/ finns aktuell information. Du kan även kontakta Falköpings Turistbyrå, tel 0515-88 70 50, hemsida www.falkoping.se/turism.

Tips: Söker du en längre vandring kan du antingen förlänga turen norrut på Pilgrimsleden, eller kombinera Pilgrimsleden med Redvägsleden söderut. Den senare går mellan Ulricehamn och Åsarp. Information, karta och ledbeskrivning för Redvägsleden finns på turistbyrån i Ulricehamn, tel 0321-59 59 59. På sträckan Brattelid-Åsarp-S:t Olof ansluter även andra delar av Pilgrimsleden. Se Eriksberg-Vårkumla respektive Smula ås-Rearstorp.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Falköpings kommunkarta


Eriksberg - Vårkumla 30 km

Access: Eriksberg i etappens västra del saknar kollektivanslutning, men anslutande etapp mot Herrljunga har ett par lämpliga accesspunkter. Kinnarp ligger på leden i etappens östra del och trafikeras av linje 209 respektive 317. Alternativt startar/anslutar du vandringen från Åsarp eller Falköping. Kollektivtrafiken drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Leden följer enkla vägar och stigar genom ett lätt böljande landskap och paserar bl a Karbo torvströfabrik som var en relativt stor verksamhet i början av 1900-talet, samt Eriksberg gamla kyrka med unika målningar.

Vi rekommenderar att du skaffar ett exemplar av ledbeskrivningen "Pilgrimsleder på Falbygden". Där får du, förutom en bra karta, även tips på sevärdheter och service längs leden.

Tips: Den anslutande etappen Herrljunga-Eriksberg är 57 km lång. Sträckan beskrivs dock inte här då den geografiskt hamnar utanför Skaraborg, men på Pilgrim Skaraborgs hemsida finns information och kartor för sträckan. Se länken nedan.

Information: På hemsidan www.pilgrimslederskaraborg.se/ finns aktuell information. Du kan även kontakta Falköpings Turistbyrå, tel 0515-88 70 50, hemsida www.falkoping.se/turism.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Falköpings kommunkarta


Smula ås - Tiarp - Rearstorp 39 km

Access: Smula ås - västerut på anslutande Pilgrimsled Brattelid - Åsarp - S:t Olof) finns en busshållplats vid Hög (linje 317). Skörstorp - ligger ungefär mitt på etappen (linje 302). Rearstorp - västerut på Pilgrimsleden Kungslena-Gudhem finns bussanslutning vid Valtorp (linje 300, 310) respektive Gudhem (linje 203). Österut längs Pilgrimsleden Hjo-Kungslena finns busshållplats vid Kungslena mad (303) respektive Kavlåsbruket (303). Trafiken drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Du passerar en trakt med en lång och rik historia. Vid Skörstorp finns t ex en rundkyrka från 1100-talet. Östra Gerums kyrka från 1100-talet är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Skara stift. Trakten har ofta varit i händelsernas centrum i orostider, t ex Slaget vid Åsle år 1389 där drottning Margaretas trupper besegrade Albrekt av Mecklenburg. Leden passerar även ett par fina utsikter.

Etappen saknar vindskydd, men logi och annan service finns längs leden. Tag med vatten för hela sträckan.

Vi rekommenderar att du skaffar ett exemplar av ledbeskrivningen "Pilgrimsleder på Falbygden". Där får du, förutom en bra karta, även tips på sevärdheter och service längs leden.

Information: På hemsidan www.pilgrimslederskaraborg.se/ finns aktuell information. Även Falköpings Turistbyrå, tel 0515-88 70 50, hemsida www.falkoping.se/turism, bör kunna ge bra information.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Falköpings kommunkarta


S:t Olof (Falköping) - Gudhem 17 km

Access: Etappen börjar vid S:t Olofs kyrka i södra delen av Falköping. Lämpligaste parkering finns dock vid järnvägsstationen där bilar får stå i sju dygn på anvisad plats. Falköping har både buss- och tåganslutning. Pilgrimsleden passerar järnvägsstationen på Järnvägsgatan, ca 1,6 km norr om S:t Olof. Vissa bussar stannar vid hållplats "Centrum Östertull", dvs vid turistbyrån Falköping Nu, Trädgårdsgatan 27. Därifrån är det ca 400 m till S:t Olof. I Gudhem finns parkering vid kyrkan/klosterruinen. Följ väg 184 och sväng av mot kyrkan, ca 1 km norr om samhället. I vägskälet vid väg 184 finns busshållplats "Kabelstationen". Här passerar även Pilgrimsleden och du ser kyrkan från hållplatsen. Kollektivtrafiken i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Etappen startar vid S:t Olofs kyrka och följer Sankt Olofsgatan norrut. Du kommer att märka att Falköping är en grön stad med många parkytor. Leden fortsätter på Järnvägsgatan förbi järnvägsstationen, och går sedan längs Mössebergsgatan upp till Mössebergsparken och Mössebergs kurort. Sträckan från S:t Olof och hit är omarkerad. Första markeringen stöter du på strax sydost om kurorten. Leden passerar kurortens södra sida och klättrar sedan upp på Mösseberg. Här följer leden vackra skogsvägar och stigar. I norra delen av platåberget finns en rastplats med en hänförande utsikt mot Hornborgasjön och kulturlandskapet som breder ut sig nedanför. När du lämnat Mösseberg följer du enkla vägar i ett plant och lättvandrat landskap. Vid Östra Tunhem finns en avstickare till Pilgrimskapellet. Vid väg 184 och längs allén mot Gudhems kungsgård har du slutligen fina vyer mot Gudhems kyrka och klosterruin.

Etappen saknar vindskydd. I Falköping finns ett brett utbud av logi och även Gudhem erbjuder ett par alternativ. Tag med vatten för hela sträckan. Vatten och WC finns tillgängligt vid Östra Tunhems kyrka.

Vi rekommenderar att du skaffar ett exemplar av "Vandringsguide, Pilgrimsleden S:t Olof - Gudhem - Varnhem". Där får du en utförlig beskrivning av landskap och historiska platser, samt den service som finns längs leden.

Information: På hemsidan www.pilgrimslederskaraborg.se/ finns aktuell information. Du kan även kontakta Falköping Nu, tel 0515-88 70 50, hemsida www.falkoping.se/turism.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Falköpings kommunkarta


Hjo - Kungslena 44-50 km (beroende på vägval)

Access: Etappen är ovanligt lättillgänglig med många accesspunkter. Till Hjo kan du ta färjan från Hästholmen i Östergötland, eller buss 402 från Skövde. Busshållplatser finns även vid Korsgården (406), Fröjered (323), Kavlåsbruket (303) och Kungslena mad (303). Trafiken drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns. Dessutom finns ett avtal med taxi om bokningsbar transport. För Norra Fågelås och Korsgården ringer du tel 0503-104 14 och för Klämmesbo, Fröjered och Kungslena ringer du tel 0502-100 72.

Etappens karaktär: Etappen är mycket variationsrik och omfattar bl a den bördiga Vätterkusten och stora barrskogar på den betydligt magrare Hökensås. Kulturlandskapet har en mänsklig historia som sträcker sig ett par tusen år tillbaks i tiden. Sträckan har en väl utbyggd service med boende, matställen, badplatser m m.

Tips: I Hjo bör du bl a ta en titt på den gamla trästaden och hamnen. Avstickaren till Böjan nordväst om Korsgården bjuder på en fin utsikt mot Vättern. Kring Kavlås finns många djur då viltvård är en hjärtesak på godset. I Kungslena finns, förutom den säregna kyrkan och minnesstenen efter slaget vid Lena år 1208, även en led till Lena borg och fortsätter du ytterligare en bit upp på Varvsberget når du en fantastisk utsikt vid Högeklint.

Information: På hemsidan www.pilgrimslederskaraborg.se finns aktuell information om etappen. Information kan du även få via Hjo Turistbyrå, tel 0503-352 55, hemsida www.hjo.eu, respektive Tidaholms Turistbyrå, tel 0502-60 62 08, hemsida www.tidaholm.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦   Hjo kommunkarta  ¦  
Tidaholms kommunkarta


Kungslena - Gudhem 22 km

Access: Parkering finns vid Kungslena, respektive Gudhems kyrka. Båda orterna har även bussförbindelse. I Kungslena finns två hållplatser. Hållplats "Kungslena" ligger nära ledstarten vid kyrkan, men trafikeras bara under skolsäsong. Den andra hållplatsen är "Kungslena Mad" vid väg 26, drygt 2 km öster om kyrkan. Den senare har trafik alla säsonger. I Gudhem stannar bussar vid hållplats "Kabelstationen" på väg 184. Trafiken drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karraktär: Sätt undan lite tid för att upptäcka Kungslena. Kyrkan med sina tre torn har blivit symbol för Tidaholms kommun. Kyrkan har bl a vackra takmålningar. Invid kyrkan finns ett monument som minner om "Slaget vid Lena", ett blodigt slag mellan danskar och svenskar år 1208. En kort avstickare går upp till Lenaborg. Här lär Birger Jarl tidvis ha bott under 1200-talet. Från Kungslena går leden västerut via en lummig skogssträcka längs Plantabergets bas och sedan genom ett mer öppet kulturlandskap med fina vyer. Vid Gudhems kungsgård grenar sig leden. Här finns även en vacker klosterruin, samt Gudhems kyrka.

Etappen saknar vindskydd, men erbjuder alternativt boende i både Kungslena och Gudhem. Se kontaktinformation i ledbeskrivningen nedan. Tänk på att ta med vatten för hela etappen.

Svensk flagga  Ledbeskrivning (3,1 MB, PDF, A4, rev 2009)
Svensk flagga  Mer information om Kungslena, PDF (7,3 MB, A4, rev 2009)

På hemsidan www.pilgrimslederskaraborg.se finns aktuell information om etappen.

Information: Tel 0502-60 62 08, hemsida www.tidaholm.se, eller tel 0515-88 70 50, hemsida www.falkoping.se/turism.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Tidaholms kommunkarta  ¦  
Falköpings kommunkarta


Gudhem - Varnhem 25 km

Access: I Gudhem finns parkering vid kyrkan/klosterruinen. Följ väg 184 och sväng av mot kyrkan, ca 1 km norr om samhället. I vägskälet vid väg 184 finns hållplats "Kabelstationen". Här passerar även Pilgrimsleden och du ser Gudhems kyrka från hållplatsen. I Broddetorp parkerar du lämpligen vid Hornborga Naturum där även leden passerar. Broddetorp har en begränsad busstrafik, linje 313 (Varnhem-Falköping). I Varnhem finns parkering vid Varnhems kloster. Varnhem har även goda bussförbindelser mot främst Skara och Skövde. Lämplig hållplats är "Varnhem" i korsningen mellan Axevallavägen och Broddetorpsvägen. Hållplatsen ligger ca 500 m nordväst om Varnhems kloster och ansluter till linje 1, 200, samt 313. Kollektivtrafik i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Leden passerar förbi Gudhems kyrka och den vackra klosterruinen och följer sedan enkla vägar och stigar genom ett gammalt kulturlandskap. Vid Sätuna finns en separat (omarkerad) rundslinga som går till Ekornavallen. Här finns många spår från tidiga bosättningar under stenåldern, brons- och järnåldern. Huvudleden fortsätter längs Hornborgasjön, passerar Hornborga Naturum och stiger sedan upp på Billingen. Leden följer platån norrut och efter en brant utförslut når du etappmålet Varnhems klosterkyrka.

Etappen saknar vindskydd, men erbjuder alternativt boende i Gudhem, Broddetorp (Bjällum) och Varnhem. På vandringen bör du ta med vatten för hela etappen.

Vi rekommenderar att du skaffar ett exemplar av "Vandringsguide, Pilgrimsleden S:t Olof - Gudhem - Varnhem". Där får du en utförlig beskrivning av landskap och historiska platser, samt den service som finns längs leden.

Information: Tel 0515-88 70 50, hemsida www.falkoping.se/turism, eller tel 0511-325 80, hemsida www.skara.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Falköpings kommunkarta  ¦  
Skara kommunkarta


Skövde - Varnhem (S:ta Elins led) 14 km

Access: I Skövde kan du parkera vid Resecentrum. Där stannar både tåg och bussar. I Varnhem finns parkering vid Varnhems klosterkyrka. Varnhem har även goda bussförbindelser mot främst Skara och Skövde. Lämplig hållplats är "Varnhem" i korsningen mellan Axevallavägen och Broddetorpsvägen. Hållplatsen ligger ca 500 m nordväst om klosterkyrkan och ansluter till linje 200. Kollektivtrafiken i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Leden utgår från S:ta Elins kyrka i Skövde centrum. Kyrkan har sitt ursprung från 1100-talet. S:ta Elin anses vara stadens grundare och finns även med i Skövdes stadsvapen. Etappen är lättvandrad och följer till stor del en f d banvall till Varnhem. Du passerar Våmbs kyrka kyrka från mitten av 1100-talet. Vid etappmålet Varnhem bör du passa på att besöka den imponerande klosterkyrkan. Där begravdes bl a Birger Jarl och Magnus Gabriel De la Gardie.

Sträckan saknar vindskydd. Alternativt boende finns i Skövde och Varnhem. Tag med vatten för hela etappen.

Information: Tel 0500-44 66 88, hemsida www.turistcentrum.se, respektive tel 0511-325 80, hemsida www.skara.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Skövde kommunkarta  ¦  
Skara kommunkarta


Varnhem - Skara 15 km

Access: I Varnhem finns parkering vid Varnhems klosterkyrka. Varnhem har även goda bussförbindelser mot främst Skara och Skövde. Lämplig hållplats är "Varnhem" i korsningen mellan Axevallavägen och Broddetorpsvägen. Hållplatsen ligger ca 500 m nordväst om klosterkyrkan och ansluter till linje 200. I Axvall kan du parkera vid församlingshemmet som ligger vid genomfartsleden i östra kanten av samhället. Här finns även hållplats "Vingsjöbadet" där linje 200 stannar. Parkering och hållplats ligger nära leden. I Skara parkerar du lämpligen vid Trädgårdsgatan, strax nordost om Skara domkyrka. Bussar stannar vid "Skara busstation", ca 300 m söder om domkyrkan. Aktuell linje mot Varnhem är 200. Kollektivtrafiken i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Sträckan genom det flacka landskapet är lättvandrad. Du följer en blandning av enkla vägar, gång- och cykelvägar och naturstigar. Större delen är ett kultrulanskap med inslag av mindre skogsområden. Sträckan är historiskt mycket intressant.

I Varnhem är klosterkyrkan med klosterruinen den stora attraktionen. Närmare Axvall går leden genom naturreservatet Ökull-Borregården. Ökull var en kungsgård under medeltiden. I naturreservatet finns kalkfuktängar, rikkärr, naturbetesmarker och ädellövskog. Leden korsar sedan Axevalla hed som är ett militärt övningsområde. En avstickare till det natursköna Axevalla hus vid Husgärdessjön rekommenderas. För att komma dit går du in en stig i norra kanten av militärbarackerna. Skylt finns och avstickaren är ca 700 m enkel väg. Leden passerar Vingsjön med det populära Vingsjöbadet och naturreservatet Vingängen. I reservatet finns vacker blandmiljö med beteshagar, åker- och skogsmark. I Skara avslutas etappen vid Skara domkyrka som är väl värd ett besök.

Sträckan saknar vindskydd. Alternativt boende finns. Tag med vatten för hela etappen.

Information: Tel 0511-325 80, hemsida www.skara.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Skara kommunkarta


Skara - Skälvum - Husaby 20 km

Access: I Skara parkerar du lämpligen vid Trädgårdsgatan, strax nordost om Skara domkyrka. Bussar stannar vid "Skara busstation", ca 300 m söder om domkyrkan. I södra kanten av Lundsbrunn kan du parkera vid Dala kvarn där leden passerar. Busshållplats "Dala" finns ca 300 söder om Dala kvarn. Lundsbrunn trafikeras av buss 202 (Skara-Götene). I Skälvum parkerar du vid kyrkan. Hållplats "Skälvum" ligger vid leden och trafikeras av linje 106 (Götene-Lidköping). I Husaby finns parkering vid kyrkan. Hållplats "Kollängen", linje 106 (Götene-Lidköping), ligger närmast Husaby. Från hållplatsen följer du vägen rakt norrut i ca 1,7 km för att komma till Husaby. Kollektivtrafiken i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Sträckan går genom ett behagligt kulturlandskap. Etappen är relativt lättvandrad med några få höjdvariationer. Du följer enkla vägar och ibland en naturstig.

I Skara börjar etappen vid Skara domkyrka. Kyrkan är sevärd. Längs leden norrut stöter på den smalspåriga museijärnvägen. Vid Dala kvarn, i södra kanten av Lundsbrunn, följer Pilgrimsleden Sörboleden som går genom en naturskön ravin. Väster om Lundsbrunn ligger Mariedals slott från 1600-talet. Slottet anlades av Magnus Gabriel De la Gardie och är byggt i barockstil. Obs att slottet är privat. Skälvums kyrka är besöksvärd. I Husaby finns ett flertal sevärdheter. Husaby kyrka, Husaby källa (som lär ha besökts av Olof Skötkonung), samt Biskopsborgen är några av dessa.

Sträckan saknar vindskydd. Alternativt boende finns. Tag med vatten för hela etappen.

Information: Tel 0511-325 80, hemsida www.skara.se, respektive tel 0510-200 20, hemsida www.lackokinnekulle.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Skara kommunkarta  ¦  
Götene kommunkarta


Götene - Ova 8 km

Access: Götene har goda bussförbindelser. Ova saknar däremot kollektivtrafik, men via Pilgrimsleden Skara-Skälvum-Husaby når du flera alternativ. Du kan antingen fortsätta söderut mot Skara. Söder om Lundsbrunn finns hållplats "Dala" som trafikeras av buss 202 (Skara-Götene) och från Skara busstation ansluter ett flertal linjer. Fortsätter du norrut mot Skälvum passerar du hållplats "Skälvum" som trafikeras av linje 106 (Götene-Lidköping). Kollektivtrafiken i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Där klickar du på "Karta" för att se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Från Götene följer leden en f d banvall genom ett flackt skogslandskap. Närmare Ova kommer man in i ett vackert hag- och ängslandskap där leden istället följer vägar. Etappen ingår i S:ta Elins led, men kallas även S:ta Helenas led. Dessa är dock bara två varianter av samma persons namn. S:ta Elin är ett svenskt helgon från 1100-talet. Sträckans attraktioner är främst kyrkorna. Götene kyrka är en av landets äldsta från tidigt 1100-tal och har rikt illustreradeormålningar från 1400-talet. Ova kyrka, även den från 1100-talet, har vackra takmålningar från 1700-talet. I Ova kyrka finns även en s k liljesten.

Sträckan saknar vindskydd. Alternativt boende finns i Götene och på anslutande etapp Skara-Skälvum-Husaby. Tag med vatten för hela etappen.

Information: Tel 0510-200 20, hemsida www.lackokinnekulle.se, som är gemensam för Götene och Lidköpings kommuner.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Götene kommunkarta


Husaby - Lidköping 20 km

Access: I Husaby finns parkering vid kyrkan. Hållplats "Kollängen", linje 106 (Götene-Lidköping), ligger närmast Husaby. Från hållplatsen följer du vägen rakt norrut i ca 1,7 km för att komma till Husaby. Linje 106 stannar även i Källby och Flisbäck m fl platser nära leden. Källby nås även med Kinnekulletåget. I Lidköping kan du t ex parkera vid Lidköpings Resecentrum där Pilgrimsleden passerar. Resecentrum har buss- och tågförbindelser. Kollektivtrafiken i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: I Husaby finns ett flertal sevärdheter. Husaby kyrka, Husaby källa (som lär ha besökts av Olof Skötkonung), samt Biskopsborgen är några av dessa. Leden passerar Lasses grotta som har en intressant historia. Du passerar även Kristningamarken innan du når etappens slut vid Rececentrum i Lidköping.

Tips: Passa på att besöka Rörstrands museum när du är i Lidköping.

Vindskydd finns vid Lasses grotta och alternativt boende finns bl a i Husaby och Lidköping. Vatten vid vindskyddet vid Lasses grotta är tillgängligt enbart under sommarsäsongen. Vi rekommenderar att du tar med vatten för hela etappen.

Information: Tel 0510-200 20, hemsida www.lackokinnekulle.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Götene kommunkarta  ¦  
Lidköpings kommunkarta


Lidköping - Råda - Sunnersberg - Stenhusbacken 27 km

Access: I Lidköping kan du t ex parkera vid Lidköpings Resecentrum där Pilgrimsleden passerar. Resecentrum har bra buss- och tågförbindelser. Utgår du från Råda finns parkering vid kyrkan. Hållplats "Råda kyrka" trafikeras av buss 1 från Lidköping. Obs att expressbuss 1 är en helt annan linje. I Sunnersberg kan du parkera vid kyrkan. Närmaste busshållplats är "Tolsjö" som ligger drygt 900 m öster om Sunnersbergs kyrka. Hållplatsen trafikeras av linje 132 (skoltid) och 133 (sommartid). Vid Stenhusbacken finns en mindre parkering i anslutning till den större vägen mellan Lidköping och Kållandsö. Strax söder om vägskälet där du når vägen mot Kållandsö finns hållplats "Riddaregården" (139, glesa turer). Kollektivtrafiken drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Vandringens längd beror på hur du kombinerar delsträckorna. Se nedan.

Etappens karaktär:
Lidköping Resecentrum - Råda kyrka (8,2 km):
Leden går till stor del i stadsmiljö och passerar bl a S:t Nicolai kyrka, Gamla Rådhuset, Rörstrand och Framnäsbadet. Sedan stiger leden upp på Rådaåsen och Råda kyrka.

Råda kyrka - Lillegården (10,2 km): Från Råda kyrka följer leden Rådaåsen som domineras av barrskog. Vid Råda Vy har du en fin utsikt mot Lidköping och Kinnekulle. Längre norrut övergår landskapet i en småbruten kulturbygd. Du passerar även Gösslunda kyrka innan du når delningen vid Lillegården. Sträckan är relativt lättvandrad med smärre höjdvariationer.

Lillegården - Sunnerbergs kyrka (2,0 km): Den korta och lättvandrade delsträckan följer vägen genom ett vackert kulturlandskap med Sunnersbergs kyrka som slutmål.

Lillegården - Stenhusbacken (8,2 km): Leden går i ett behagligt kulturlandskap med inslag av små skogspartier. Du passerar bl a Strö kyrka, Stola herrgård och Stenhusbacken. Området anses vara ett av de historiskt mest intressanta i Vänerregionen.

Sträckan saknar vindskydd. Alternativt boende finns. Tag med vatten för etappen.

Tips: Bra kartor för sträckan finns på hemsidan www.pilgrimsunnersberg.se.

Information: Tel 0510-200 20, hemsida www.lackokinnekulle.se, respektive hemsida www.sunnersberg.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Lidköpings kommunkarta


Stenhusbacken- Läckö slott 20 km

Access: Vid Stenhusbacken finns en mindre parkering i anslutning till den större vägen mellan Lidköping och Kållandsö. Strax söder om vägskälet där leden når vägen mot Kållandsö finns hållplats "Riddaregården" (linje 139, glesa turer). Spiken trafikeras av linje 132 (skoltid) och 133 (sommartid). Läckö slott trafikeras av linje 133, men enbart under sommaren. Övrig tid av året kan du åka linje 132 till hållplats "Pingstkyrkan". Därifrån följer du asfaltvägen mot Spiken och vid Torp går du en grusväg som tar dig till slotet. Sträckan är ca 1,8 km lång. Både vid Spiken och Läckö slott finns parkering. Kollektivtrafiken drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Spiken är ett trevligt fiskesamhälle med restauranger och fiskaffärer. Läckö slott började byggas år 1298 och var då en befäst borg. På 1600-talet lät Greve Magnus Gabriel De la Gardie bygga om borgen till nuvarande utseende. Slottet är vackert och besöksvärt. Naturum Vänerskärgården - Victoriahuset ligger strax intill Läckö slott och lyfter fram flora och fauna kring Vänerkusten. En bra hemsida om du vill veta mer om slott och naturum är www.lackoslott.se.

Sträckan saknar vindskydd. Alternativt boende finns. Tag med vatten för etappen.

Tips: Bra kartor för sträckan finns på hemsidan www.pilgrimsunnersberg.se.

Information: Tel 0510-200 20, hemsida www.lackokinnekulle.se, respektive hemsida www.sunnersberg.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Lidköpings kommunkarta


Husaby - Forshem 19 km

Access: I Husaby finns parkering vid kyrkan. Hållplats "Kollängen", linje 106 (Götene-Lidköping), ligger närmast Husaby. Från hållplatsen följer du vägen rakt norrut i ca 1,7 km för att komma till Husaby. I Forshem finns parkering vid kyrkan, respektive järnvägsstationen. Kinnekullebanan förbindet orten med Lidköping respektive Mariestad. Busslinje 221 (Hällekis-Forshem-Götene) är ett alternativ, men obs att linjen är anpassad till skolsäsong. Kollektivtrafiken i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Etappen domineras av platåberget Kinnekulle. Sträckan är dock inte särskilt ansträngande då leden följer kanten av berget. Området är variationsrikt med beteshagar, skogspartier och en rik flora och fauna.

I Husaby finns ett flertal sevärdheter. Husaby kyrka, Husaby källa (som lär ha besökts av Olof Skötkonung), samt Biskopsborgen är några av dessa. Leden stiger sedan upp en bit på Kinnekulle och följer den östra sidan. Kinnekulle är det mest kända av Skaraborgs många platåberg. T o m Carl von Linné var imponerad av naturen. Han skrev bl a "En plats ibland de märkvärdigaste i riket". Kring Kinnekulle finns 18 naturreservat varav två berör Pilgrimsleden. Naturreservatet Österplana hed och vall består av beteshagar och ädellövskog. Här finns en speciell typ av kalkrikt landskap som kallas "alvar" som i övrigt bara påträffas på Öland och Gotland. Det bidrar till en unik fauna och flora. Kalkstensklipporna visar även spår av den senaste istiden. Naturreservatet Törnsäter har beteshagar med gamla ekar och lindar och en rik flora. Här syns även spår från brytning av alunskiffer som användes som bränsle för att bränna kalk till murbruk. Förr användes kalk även som konstgödsel på åkrar. Leden passerar en gammal järnvägsbank och sedan Sjöråsån innan du slutligen når etappmålet Forshem. Forshems kyrka är från tidigt 1100-tal och har en stark koppling till korsriddartiden. Kyrkan har ett flertal fina stenreliefer. Forshems Gästgivaregård är Sveriges äldsta gästgiveri som fortfarande är i bruk. Gästgiveriverksamheten är belagd sedan år 1564, men har troligen en ännu äldre historia.

Enklare härgergen finns längs Pilgrimsleden. Se Pilgrimsleden Skaraborgs hemsida och broschyrmaterial som tagits fram. Som alternativ har den angränsande Kinnekulleleden vindskydd där du kan övernatta. Vindskyddet vid Lasses grotta är lämpligt då platsen har tillgång till vatten. Du passerar även ett par raststugor som inte är avsedda för övernattning. Tag med vatten för hela etappen.

Information: Tel 0510-200 20, hemsida www.lackokinnekulle.se

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Götene kommunkarta


Forshem - Lugnås kyrka - Mariestad 41 km

Access: Forshem har tåganslutning genom Kinnekullebanan (Lidköping-Mariestad). Från "Forshem station" följer du Forshemsvägen norrut till vägskälet vid Forshems Gästgivaregård (ca 270 m) där Pilgrimsleden passerar. Lugnås är en alternativ accesspunkt. Från hållplats "Lugnås väg E20" (linje 506, Götene-Mariestad) följer du en gång- och cykelväg söderut och sedan en asfaltväg mot Lugnås kyrka. Efter drygt 3 km när du Pilgrimsleden i vägskälet strax väster om kyrkan. Även Karleby har bussanslutning. Från hållplats "Karleby väg 26" (linje 500, Skövde-Mariestad) går du något tiotal meter norrut (mot Mariestad) och följer sedan vägen mot Karleby. Efter ca 570 m når du ett vägskäl där Pilgrimsleden ansluter. Mariestad har ett flertal tåg- och bussförbindelser med övriga delar av Skaraborg. Kollektivtrafiken i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se. Klicka på "Karta" om du vill se exakt var hållplatserna finns.

Etappens karaktär: Etapperna är relativt långa, men lättvandrade. Större delen av leden går i ett flackt landskap med en lätt stigning över Lugnåsberget. Forshems stenkyrka är från 1100-talet och har intressanta romanska reliefer som bl a indikerar en koppling till korsriddartiden. Nuvarande Lugnås kyrka byggdes år 1776 och ersatten en romansk kyrka från 1100-talet. Från kyrkan har du en fin vy mot Läckö slott vid Vänern. På Lugnåsberget fanns i mitten av 1100-talet ett cisterciernserkloster. Enligt traditionen startade munkarna en tillverkning av kvarnstenar som fram till början av 1900-talet var en relativt omfattande verksamhet i trakten. På Lugnåsberget finns informationstavlor och ett museum om detta. Karleby anses vara en av landets bäst bevarade rundbyar och är av riksintresse. Man har bl a funnit rester av en stavkyrka från 1000-talet. Gamla stan i Mariestad har kullerstensgator och byggnader från många epoker. I Gamla stan finns även Mariestads domkyrka från 1500-talet. Kyrkan är i sengotisk stil och har Klara kyrka i Stockholm som förebild.

Boende finns vid Lugnåsberget och i Mariestad. Tag med vatten för respektive dagsetapp.

Tips: Vid Berget Orangeri finns gårdsrestaurang, café och butik och vid Lassegårdens trädgårdar, Karleby finns café och gårdsbutik. De är perfekta platser för en fikapaus på din vandring. Söker du en halv-/heldagsvandring kan du kombinera Pilgrimsleden med Biosfärleden. Du får då en "lagom" promenadslinga med start och avslut i Mariestad där Karleby ligger ungefär halvvägs.

Information: Tel 0510-200 20, hemsida www.lackokinnekulle.se, eller tel 0501-75 58 50, hemsida www.turism.mariestad.se.

Gå till: Pilgrimsledens karta  ¦  Skaraborgskartan  ¦  Götene kommunkarta  ¦  
Mariestads kommunkarta