Växla till Skara kommunkarta Växla till Skara kommunkarta

"Hälsans Skara" Axvall     (Rev 2011-12-16)
Vägbeskrivning: Sväng av väg 49 och följ skyltningen mot Axvall. I Axvall följer du Skaravägen mot Varnhem och parkerar i Axvall centrum bakom busshållplatsen. Se P i kartan.

Buss 200 (Lidköping-Skara-Skövde) har en bra turlista. I kartan har två hållplatser markerats. Den vänstra är "Axvall centrum" och den högra är "Vingsjöbadet". Kollektivtrafik i området drivs av Västtrafik, www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00.

Leden: Hälsoslingan är 3,7 km lång och är markerad med röda skyltar i motsols riktning. Leden följer gator samt gång- och cykelvägar i en flack tätortsmiljö. På vandringen passerar du bl a det populära Vingsjöbadet. En trycksak med en detaljerad karta är under framtagning.