Tips: Håll muspekaren över en rektangel för kortfakta och klicka för mer utförlig information. Klicka på kompassen för att växla till Skaraborgskartan.

Växla till Skaraborgskartan 20 km etapp. Sträckan inkluderar bl a Skara domkyrka, Mariedals slott, samt medeltidskyrkorna i Skälvum och Husaby. 15 km etapp. Sträckan inkluderar Varnhems klosterkyrka, flera naturreservat och Skara domkyrka. 3,7 km lättvandrad tätortsslinga som passerar Vingsjöbadet. 4,5 km lättvandrad tätortsslinga. 8,2 km lättvandrad tätortsslinga. 4,2 km lättvandrad tätortsslinga. 14,5 km lång led i en lätt kuperad barrskogsmiljö 4,1 km led, enkla vägar och naturstig, blandskog i lätt kuperat landskap. Större ledsystem med många alternativ. Sjöarna och riklig förekomst av fågelbär ger trakten en speciell karaktär. 14 km etapp. Sträckan inkluderar bl a T:ts Elings kyrka och källa och Varnhems klosterkyrka. 2,4 km lättvandrad tätortsslinga. Flera kortare leder på bra naturstigar i både flack och kuperad terräng. 25 km etapp. Sträckan inkluderar bl a Gudhems klosterruin, Hornborgasjön, södra delen av Billingen och Varnhems klosterkyrka.