Växla till Skövde kommunkarta Växla till Skövde kommunkarta

Billingens fritidsområde     (Rev 2018-10-07)
Billingen är ett fantastiskt rekreationsområde strax väster om Skövde. Förutom ett stort utbud av motionsspår av olika längd och svårighetsgrad är området även anpassat för promenader. Runt Hållsdammen finns ett flertal grillplatser, bryggor och parkbänkar. I sjön får du även fiska med fiskekort. Området har ett stort antal mountainbikespår för den som föredrar cykling. Vintertid är Billingen ett paradis för längåkning på skidor och här finns även en slalombacke med ett par skidliftar. På Skövde kommuns hemsida finns aktuell information om Billingens fritidsområde. Där kan du klicka på "Folder Billingens fritidsområde" i högra spalten. Broschyren visar bl a hur spåren ser ut.

Vägbeskrivning: Denna utgår från respektive nummer i kartan ovan. 1) Den större vägen är Lerdalavägen. Sväng av denna mot "Åsbotorp" och följ Alphyddevägen. 2) Sväng av Badhusgatan i centrala Skövde. Följ skyltningen mot "Billingehus". Dit kommer du via Norra Bergvägen och Alphyddevägen. 3) Sväng av väg 49 väster om Skövde och åk mot "Våmbskleven". Du följer Nya Brandstorpsvägen och passerar Naturum och ett större stenbrott. Följ sedan Södra Bergvägen ett kort stycke och sväng in på Alphyddevägen mot "Billingehus". Parkera vid P i kartan.

Billingen saknar fast bussförbindelse. Dock finns en kompletteringstrafik, taxi 21, som går mellan Skövde Resecentrum och Billingehus. Turen måste förbeställas på tel: 020-91 90 90 senast 2 tim före avresa. För tidtabell och övrig trafikinformation v g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se.

Spårinformation: En stor träbåge markerar starten för alla spår. Starten är ca 200 m väster om First Hotel Billingehus. Se kartan ovan. Spårlängderna är 2,5 km (röd markering, elljus, medel till svår), 3,5 km (gul-röd markering, lätt), 4,0 km (röd-svart markering, elljus, medel), 5,0 km (gul markering, lätt), 10 km (grön markering, lätt), samt 10 km (violett markering, svår). Området domineras av granskog med mindre partier tall och lövträd.

Service:

  • Omklädningsrum (samt dusch, toalett och bastu) finns i anslutning till Billingebadets entré. Se duschsymbolen i kartan ovan. På byggnadens sida mot vägen, ca 30 m söder om badets entré, står "Damer" respektive "Herrar" på dörrarna. Dessa utrymmen är handikappanpassade och tillgängliga alla dagar på året mellan kl 09-21. Duscharna har myntautomat. En handikappanpassad toalett finns även vid motionsspårens start/mål. Se utsnitt i kartan ovan.
  • Fiskekort för Hållsdammen kan köpas på Billingens Stugby & Camping, eller i en automat intill toaletten vid motionsspårens start/mål.
  • Boende: Billingens Stugby & Camping, tel 0500-47 16 33, hemsida www.billingensstugby.se. Här finns även vandrarhem och verksamheten är öppen året runt. First Hotel Billingehus, tel 0500-44 57 00, hemsida www.billingehus.se. Hotellet är öppet året runt. Förutom rum finns ett utomhus och inomhus poolområde som även är öppna för dagsbesökare, samt en restaurang. Restaurangen måste förbokas.