Växla till Skövde kommunkarta Växla till Skövde kommunkarta

Naturreservatet Getaryggen      (Rev 2019-05-11)
I Hentorp strax söder om Skövde finner du denna vandringsled som passar utmärkt för en mikropaus och kortare promenader. Getaryggen är en smal, ca 10-15 m hög och lummig ås med tät ädellövsskog och ett rikt fågelliv. Under våren och försommaren blommar blåsippa, lungört, vårärt och gullviva. På Skövde kommuns hemsida finns mer information om reservatet. Se även Länsstyrelsens hemsida.

Vägbeskrivning: Rondellen i kartans nordöstra hörn heter Fabiansrondellen och ligger vid väg 49 strax söder om Skövde. Från rondellen fortsätter du söderut mot Skultorp. Efter ca 1 km svänger du västerut mot Hene och parkerar strax innan Ängstugan. I kartan har vi markerat en lämplig parkering. Alternativt tar du buss 1 från Skövde Resecentrum och går av vid hållplats "Södra vägen". Därefter följer du Gröna vägen och Karl Dahlins väg för att komma till leden. För trafikupplysning v g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se.

Leden: Längs Getaryggen går en 1,4 km lång markerad led. Leden har orange och blå markeringar. Det finns även ett flertal omarkerade stigar som går att kombinera för att skapa variation. Se kartan ovan. Leden har en kort stigning i respektive ände och är relativt plan längs åsen. Stigarna är bra, men vi rekommenderar oömma skor.