Skövde kommun har ett bredd utbud av vandringsleder. Dessa läggs successivt in på hemsidan så fort kartor och text är klara. Kontakta Turistcentrum Skövde AB, tel 0500 - 44 66 88, för information om hela utbudet.

Tips: Håll muspekaren över en rektangel för kortfakta och klicka för mer utförlig information. Klicka på kompassen för att växla till Skaraborgskartan.

Växla till Skaraborgskartan 3,0-3,5 km led runt kalkberget Stolan och Kalksjön. Lätt till medelsvår terräng, många rastplatser. 2,2 km lättvandrad led i vacker bokskog. Även partier med beteshagar, samt fornminnen. 1,2 km rundslinga i lövskog med många vårblommor. Flera vattenfall, samt lämningar av alun- och kalkbruk. Spårlängd: 2,5 (elljus) / 3,5 / 4 (elljus) / 5 / 10 km. Svårighetsgrad: Lätt till svår. Miljö: Granskog. 14 km etapp. Sträckan inkluderar bl a T:ts Elings kyrka och källa och Varnhems klosterkyrka. En 3,6 km lättvandrad promenad i Skövde centrum En 1,4 km lättvandrad led längs en lummig, smal ås. Ådellövsskog och rikt fågelliv.