Växla till Skövde kommunkarta Växla till Skövde kommunkarta

Naturreservatet Silverfallet-Karlsfors      (Rev 2018-10-07)
Reservatet är ett vackert lövskogsområde med många vårblommor som blåsippor, gullvivor och lungört. Genom reservatet rinner en bäck som faller ca 50 m på en relativt kort sträcka. Dels finns ett par större fall och dels terrasser med mindre trappstegsfall. Här och var ser du även spår av övergivna stenbrott och lämningar som ingick i Karlsfors alunbruk och kalkbruk. På Länsstyrelsen hemsida finns mer information om reservatet.

Vägbeskrivning: Naturreserbatet Silverfallet-Karlsfors ligger vid Billingens norra spets, ca 13 km nordväst om Skövde. Mellan Timmersdala och Lerdala svänger av mot Silverfallet vid Karlsfors. I reservatet finns tre parkeringar. se kartan. Den västra är dels en mindre handikapparkering och dels en bussparkering. Den mellersta är en relativt stor parkering medan den östra är något mindre.

Du kan även ta buss 613 (Skövde-Lerdala), alternativt buss 500 och 613 (Mariestad-Stöpen-Lerdala). Gå av vid hållplats "Karlsfors". Se kartan. Följ sedan skyltningen mot Silverfallet. För trafikupplysning v g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se.

Leden: I reservatet finns dels Billingeleden som markerats med orange och dels ett par omarkerade stigar. Kombineras Billingeleden och vägen får du en rundslinga på ca 1,2 km. Sträckan förbi vattenfallen har några korta stigningar och ett par trappor, men stigarna i övrigt är lättvandrade. Vi rekommenderar oömma skor då stigarna är något jordiga.