Växla till Skövde kommunkarta Växla till Skövde kommunkarta

Stolan      (Rev 2018-10-07)
Välkommen till Stolan, ett av de många stenbrotten runt Billingen. Vandringsleden börjar på kalkstensnivån och går genom alunskiffern till sandstensnivån och tillbaka igen. Längs vandringsleden finns gruvgångar kvar från den tid då man bröt kolm ur alunskiffern för att försöka utvinna radium. Den oljerika skiffern har också använts som bränsle i de ugnar som man brände kalk i. Det finns stora högar av bränd skiffer längs leden, s k rödfyr. En laddad kalkugn finns i områdets östra del - se kartan. Leden går runt Kalksjön, som namnet till trots uppstod i ett nedlagt sandstensbrott.

Vägbeskrivning: Stolan ligger 15 km norr om Skövde, respektive 2 km sydost om Timmersdala. Från Mariestad eller Skövde följer du väg 26 och svänger av mot Götene/Lerdala/Timmersdala. Fortsätt mot Lerdala och sväng åt vänster mot Övertorp. Parkeringen vid Sotaliden är skyltad.

Från Götene följer du först skyltningen mot E20 Stockholm/Mariestad och sedan mot Timmersdala. I höjd med Timmersdala fortsätter du mot Skövde, svänger sedan åt höger mot Lerdala och slutligen vänster mot Övertorp. Parkera vid Sotaliden.

Tips: Det finns även en parkering vid Kalksjön, men vägen dit saknar skyltning.

Du kan även ta buss 613 (Skövde-Timmersdala-Lerdala) och gå av vid hållplats "Lilla Stolan". Från hållplatsen följer du sedan asfaltvägen ca 300 m västerut till parkeringen vid Sotaliden. Se kartan. För trafikupplysning v g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se.

Leden: Startpunkten är vid Sotaliden och leden är skyltad i motsols riktning. Den är markerad med orange och är 3,0 km lång. Går du runt Kalksjön blir det ytterligare ca 450 m. Leden följer stigar och enkla grusvägar. Bordsgrupper finns vid Sotaliden, samt strax väster om alungruvan och runt Kalksjön. Vid sjön finns även ett flertal grillplatser. Du kan till viss del välja svårighetsgrad. Går du medsols till Kalksjön, ett varv runt sjön och sedan samma väg tillbaks undviker du de brantare backarna. Dessa finns vid alungruvan, samt strax före och efter kalkugnen. Stolan är den del av Billingeleden och finns med i den karta som kan köpas på turistbyråer.