Växla till Tidaholms kommunkarta Växla till Tidaholms kommunkarta

Norra Rundan     (Rev 2010-02-20)
Vägbeskrivning: Bilen parkerar du lämpligen vid Ulvesborgs idrottsplats. Följ Norra Ringvägen och sväng in på Torggatan. I höjd med stadshuset fortsätter du på Rudbecksgatan tills du når den stora parkeringen vid Ulvesborg. Se kartan.

Leden når du via Rudbecksgatan och Torggatan norrut. Sedan korsar du Egnahemsgatan och följer Vinkelgatan fram till Långgatan där leden paserar.

Leden: Denna 5,9 km långa rundled är mycket lättillgänglig då den ligger i direkt anslutning till Tidaholm. Leden är en populär lokal promenadväg, men fungerar även som cykelled då slingan följer enkla grusbelagda och lågtrafikerade vägar. Området är relativt flackt. Det finns även flera stigar som inbjuder till sidoutflykter och leden har ett flertal informaionstavlor som berättar om de platser du passerar.

Norra rundan är en mycket omväxlande natur- och kulturled. Trakten har brukats av människor under en ganska lång tid. Vid Ingemarstorps by finns bl a en stensättning från sen bronsålder. Själva byn omnämns i skrift år 1541 och bestod då av tre hemman. Byn bär fortfarande många spår av sin ålderdomliga struktur.

I området finns ett flertal slåtterängar och hagar. Dessa hävdas på gammalt vis med bete av hästar, kor och får, vilket bevarar det öppna landskapet och den artrika floran och faunan. Mineralrik grönsten bidrar även till ängarnas artrikedom och bromsar försurningen. I området finns dessutom både sumpskog och öppna våtmarker. Det senare skapar ett paradis för vadare och andfåglar. De många olika naturtyperna gör området till ett av de artrikaste fågelområden vi har i Sverige. Detta upplevs kanske bäst under våren när fåglarna är som mest aktiva. Men, även andra årstider har sin charm, t ex hösten när gäss och andra flyttfåglar samlas för att migrera söder ut.

Vill du upptäcka mer av den natur och kultur du passerar längs Norra Rundan rekommenderar vi att du skaffar ett exemplar av "Norra Rundan - En promenad- och cykelguide till vatten- och naturriket norr om Tidaholms stadsgräns", ISBN 91-974797-0-5. Information om denna och även guidade turer får du via miljö- och byggkontoret på Tidaholms kommun, tel 0502-60 60 00.