Växla till Vara kommunkarta Växla till Vara kommunkarta

Optorps vandringsled     (Rev 2012-05-27)
Vägbeskrivning: Följ Nya Vägen från Kvänum mot Fyrunga. Sväng av efter 1,7 km och följ skyltningen mot motionsspåret. Från Vara följer du E20 österut och svänger av mot Fyrunga. I Fyrunga fortsätter du mot Kvänum. Parkera vid elljusspåret.

Buss 159 (Vara-Kvänum) stannar vid hållplats "Oltorp". Turlistan är anpassad till skolgång. Tätare turer har linje 103/105 (Vara-Jung-Kvänum). Från Kvänum följer du gång- och cykelvägen längs Nya Vägen mot Fyrunga. Sträckan är 1,9 km. Tidtabell: www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00.

Leden: Den 10 km långa kulturleden är mycket lättvandrad. Leden är markerad motsols med pilar i orange färg och har ett flertal informationstavlor.