Rev 2022-11-20

Välkommen på en härlig vandring i en vacker, omväxlande och även historiskt intressant del av Västergötland. Västra Vätterleden består av totalt 195 km led fördelat på åtta etapper. Många startpunkter gör leden mycket lättillgänglig och region har en bra lokaltrafik. Hela ledsystemet har överlappning mellan vindskydden och i vissa delar finns även möjlighet till alternativt boende. Se även angränsande leder som t ex Rankåsleden för en ännu större flexibilitet.

Översiktskartan nedan visar ledens etappindelning, samt var angränsande leder ansluter. Tips: Översikt med kontaktinformation finns som utskriftsanpassad PDF i A4. Se länk direkt under kartan. Västra Vätterledens etapper i översiktskartan är dessutom klickbara. Det är en genväg till en viss etapp.

Nederst på sidan finns en kort beskrivning av respektive etapp, samt länk till en PDF i A4 och kontaktinformation. Föredras ledbeskrivningar med kartor i A3 finns dessa på kommunernas turistbyråer.

Växla till Skaraborgskartan Stenkällegården - Forsvik 36 km Forsvik - Mölltorp 13 km Mölltorp - Gunnarflon - Röå 14 km Röå - Lunnakulle - Hjo 26 km Hjo - Baståsen 23 km Baståsen - Semesterbyn 23 km Semesterbyn - Fagerhult 17 km Fagerhult - Mullsjö 31 km

Svensk flagga  Översikt för Västra Vätterleden/Rankåsleden (1,6 MB, PDF, A4, rev 2009-10-23)


Etapp 1. Stenkällegården - Forsvik 31 km

Etappens karaktär: Omväxlande natur och anrika kultur- och bruksmiljöer. Bitvis kuperad sträcka.

Information: Tel 0505-173 50, hemsida www.karlsborgsturism.se

Svensk flagga  Ledbeskrivning, etapp 1 (2,2 MB, PDF, A4, rev 2022-11-20)

Växla till:  Skaraborgskartan  ¦  Karlsborgs kommunkarta


Etapp 2. Forsvik - Mölltorp 13 km

Etappens karaktär: Historiskt intressanta platser som Forsvik, Vaberget och Mölltorp. Fina utsikter.

Information: Tel 0505-173 50, hemsida www.karlsborgsturism.se

Svensk flagga  Ledbeskrivning, etapp 2 (2,0 MB, PDF, A4, rev 2020-01-30)

Växla till:  Skaraborgskartan  ¦  Karlsborgs kommunkarta


Etapp 3. Mölltorp - Gunnarflon - Röå 14 km

Etappens karaktär: En vandring längs den mellansvenska randmoränzonen. Bitvis kuperad sträcka.

Information: Tel 0505-173 50, hemsida www.karlsborgsturism.se

Svensk flagga  Ledbeskrivning, etapp 3 (1,9 MB, PDF, A4, rev 2020-01-31)

Växla till:  Skaraborgskartan  ¦  Karlsborgs kommunkarta


Etapp 4. Röå - Lunnakulle - Hjo 26 km

Etappens karaktär: Tallmo, torphistoria, kulturlandskap, samt historiskt intressanta Hjo. Bitvis kuperat.

Information: Tel 0503-352 55, hemsida www.hjo.eu

Svensk flagga  Ledbeskrivning, etapp 4 (2,1 MB, PDF, A4, rev 2019-12-17)

Växla till:  Skaraborgskartan  ¦  Hjo kommunkarta


Etapp 5. Hjo - Baståsen 23 km

Etappens karaktär: Historiskt intressanta Hjo, samt torphistoria och vacker tallmo. Bitvis kuperat.

Information: Tel 0503-352 55, hemsida www.hjo.eu

Svensk flagga  Ledbeskrivning, etapp 5 (2,1 MB, PDF, A4, 2014-09-16)

Växla till:  Skaraborgskartan  ¦  Hjo kommunkarta


Etapp 6. Baståsen - Semesterbyn 23 km

Etappens karaktär: Vacker tallmo längs Hökensås, samt fattigbyn Klockaremostaden. Bitvis kuperat.

Information: Tel 0502-60 62 08, hemsida www.tidaholm.se

Svensk flagga  Ledbeskrivning, etapp 6 (2,2 MB, PDF, A4, 2014-06-15)

Växla till:  Skaraborgskartan  ¦  Tidaholms kommunkarta


Etapp 7. Semesterbyn - Fagerhult 17 km

Etappens karaktär: Härlig tallmo längs Hökensås. Många bra fiskesjöar. Lättvandrad sträcka.

Information: Tel 0502-60 62 08, hemsida www.tidaholm.se, eller
tel 036-442 80 00, hemsida www.habokommun.se

Svensk flagga  Ledbeskrivning, etapp 7 (2,3 MB, PDF, A4, 2014-06-16)

Växla till:  Skaraborgskartan  ¦  Tidaholms kommunkarta  ¦  Habo kommunkarta


Etapp 8. Fagerhult - Hotel Mullsjö 29 km

Etappens karaktär: En omväxlande naturupplevelse med barrskog och våtmarker. Bitvis kuperat. Etapp 8 ingår även i Smålandsleden.

Information: Tel 036-442 80 00, hemsida www.habokommun.se, eller
tel 0392-140 00, hemsida www.mullsjo.se

Svensk flagga  Ledbeskrivning, etapp 8 (2,5 MB, PDF, A4, 2021-06-07)
Svensk flagga  Svensk flagga  Logistik och höjdprofil (0,2 MB, PDF, A4, 2021-05-03)
Tysk flagga  Wanderwegbeschreibung, Etappe 8 (2,3 MB, PDF, A4, 7. Juni 2021)

Växla till:   Skaraborgskartan  ¦  Habo kommunkarta  ¦  Mullsjö kommunkarta