Växla till Skara kommunkarta Växla till Skara kommunkarta

Valle     (Rev 2019-05-11)
Vägbeskrivning: Som framgår av kartan är ledsystemet lättillgängligt med såväl bil som buss. Se PDF nedan för mer detaljerade kartor. Bussar stannar vid bl a Flämslätt, Eggby, Ökull och Varnhem. Fler hållplatser finns. För trafikupplysning kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se.

Leden: Flexibiliteten i den närmare 60 km långa Vallelleden gör Valle till ett fantastiskt rekreationsområde. Leden tar dig genom naturreservaten Eahagen-Öglunda ängar, Höjentorp-Drottningkullen, Jättadalen-Öglunda grotta, Torp och Ökull-Borregården som alla är av skiftande karaktär. I Vallebygden finns även fler reservat.

För många besökare är Valle förknippat med ett pärlband av tindrande sjöar, väl hävdade beteshagar med sin speciella flora och fauna och lövskog med inslag av bl a fågelbär. I många av sjöarna får du även fiska med fiskekort. I skarp kontrast till detta står platåberget Billingen med fin utsikt mot sjölandskapet nedanför. Kring Valle finns även många spår av mänsklig historia. Du bör definitivt besöka Varnhems klosterkyrka med kopplingen till Birger jarl och berättelsen om Arn.

Obs att ledsystemet saknar vindskydd och att du inte får tälta innanför reservatens gränser. Däremot får du tälta utanför om du tar hänsyn till allemansrätten. I Valle finns ett bra utbud med logi. Ledens svårighetsgrad varierar från lätt till medel beroende på vilken del av Valle du besöker och leden är markerad med orange. De PDF:er som finns nedan har en bra karta. Copyright Skara kommun. Vallekartan har delats in i fem A4:or för att ge en bra skala. Obs att delarna inte har något med etapper att göra. På Skara Turistbyrå, tel 0511-325 80, finns även en folder med obruten karta och mer utförlig information.

Svensk flagga  Vallekartan, del 1 Flämsjön (2,8 MB, PDF, A4, 2011-03-15)

Svensk flagga  Vallekartan, del 2 Öglunda (2,8 MB, PDF, A4, 2011-03-15)

Svensk flagga  Vallekartan, del 3 Höjentorp-Torp (2,8 MB, PDF, A4, 2011-03-15)

Svensk flagga  Vallekartan, del 4 Ökull-Varnhem (2,8 MB, PDF, A4, 2011-03-15)

Svensk flagga  Vallekartan, del 5 Varnhem-Billingen (2,8 MB, PDF, A4, 2011-03-15)