Växla till Mullsjö kommunkarta Växla till Mullsjö kommunkarta

Stråken     (Rev 2013-03-25)
Sjön Stråken är ett attraktivt kanotvatten. Den ca 23 km långa sjön är relativt smal och skyddad från väder och vind. På Stråken upplever du närhet till både natur och djurliv. I den glesbefolkade trakten kan du oftast göra strandhugg där du vill. Landskapet består av sandåsar från istiden, vilka till stor del täcks av vacker tallskog. Längs sjön finns även ett flertal fina rastplatser och mysiga vindskydd.

Obs att Stråken har fyra fågelskyddsområden (från norr till söder):

 • Tunarpa mader får ej beträdas från 1 april till 31 juli.
 • Fiskarön (delar av) får ej beträdas från 1 april till 31 juli.
 • Tivoliudden får ej beträdas från 1 april till 31 juli.
 • Bockön får ej beträdas från 1 april till 1 juli.

Kollektivtrafik:

 • Bottnaryd har bussförbindelse med Jönköping. Sträckan trafikeras av linjerna 250 respektive 132.
 • Mullsjö har bussförbindelse till Jönköping med linje 116, samt lokaltåg.
 • Sandhem kan nås via regionaltåg mellan Göteborg, Skövde och Nässjö. Dessa tåg stannar även i Mullsjö.

Kontakta Jönköpings Länstrafik för trafikupplysning, tel 0771 - 444 333, www.jlt.se.

Kartor:

 • Kyrkekvarns Kanot och Islandshästar har tagit fram ett bra kartmaterial för Stråken och Tidan. Det kan dock enbart köpas på plats. Materialet har svensk, tysk och engelsk text och visar service, kanotlyft mm som är relevant för en kanottripp. För kontaktinformation se "Kanotuthyrare" nedan.
 • Kanotäventyr i Tidans dalgång. En broschyr framtagen av Västergötlands Turistråd. Materialet har kartor och information på svenska och tyska, men har några år på nacken. Vi rekommenderar därför att du använder Kyrkekvarns material och har denna broschyr som ett komplement. Broschyren kan vara svår att få tag på.
 • Turistkartorna för Jönköping och Mullsjö visar mer ortsnamn och vägar än vår översiktkarta ovan. De är gratis och finns på turistbyråer. Dock har turistkartorna ingen kanotspecifik information.
 • Lantmäteriets terrängkarta blad "555 Ulricehamn" täcker hela Stråken och södra delen av Tidan. Skalan är 1:50.000 och kartan trycks på ett fukt- och viktåligt kartpapper (Pretex).
 • Södra Vätterleden, etapp 1, är visserligen en ledbeskrivning för vandring, men har bra kartor för södra Stråken och visar var vindskydd, service mm finns.
  Svensk flagga  Ledbeskrivning (2,2 MB, PDF, A4, 2011-04-23)
  .
  Svensk flagga  Wanderwegbeschreibung (2,3 MB, PDF, A4, 23. April 2011)

Kanotupptag (från norr till söder) :

 • Kärleksudden. Vik av väg 195 vid Nybro (bron över Stråken mellan Ryfors och Mullsjö Camping) och fortsätt ca 100 m mot Ryfors. Längs vägen finns ett par ytor för parkering. Två skogsvägar går norrut till Stråken. Dessa är spärrade för biltrafik. Däremot kan du dra en kanotkärra till vattnet. På den östra skogsvägen har du ca 50 m till Stråken. Den västra skogsvägen är drygt 100 m lång och leder till en rastplats. Skulle nämnda parkeringsytor vara tagna kan du lasta av här och parkera ytterligare ca 500 m mot Ryfors. När du passerar ett par grindstolpar i sten har du en parkering på norra vägsidan.
 • Mullsjö Camping. Parkering finns i anslutning till badplatsen. Dock får man bära en liten bit så kanotkärra rekommenderas.
 • Bottnaryds badplats. Parkering och kanotupptag finns vid badplatsen.

Kanotuthyrare:

 • Kyrkekvarns Kanot och Islandshästar. Ett större och välutrustat kanotcenter vid Tidan. Transport av kanoter kan arrangeras. För bokning: tel 0515 - 76 10 05, e-post bokning@kyrkekvarn.com, hemsida www.kyrkekvarn.com.

Övernattning (från norr till söder) :

 • Kyrkekvarns Kanot och Islandshästar. Vandrarhem, camping, stugby och kursgård. Se "Kanotuthyrare" ovan.
 • Klockerevel. Rastplats med eldstad och TC. Du får tälta här.
 • Hylte. Rastplats med eldstad och TC. Du får tälta här.
 • Margreteholm. Två rastplatser med eldstad och TC. Du får tälta här.
 • Helsikekärr. Rastplats med eldstad och TC. Du får tälta här.
 • Kärleksudden. Rastplats nordväst om Kärleksudden. Eldstad, TC, tältplats.
 • Mullsjö Camping. Camping, stugor, butik med mindre sortiment livsmedel, samt badplats. För information och bokning: tel 0392 - 120 25, e-post info@mullsjocamping.se, hemsida www.mullsjocamping.se.
 • Drottningsberget. Vindskydd med eldplats, TC och badplats.

Mat och övrig service (från norr till söder) :

 • Servicestället (Spåneryd). Café vid väg 26/47, ca 500 m öster om Stråken.
 • Motell VIP (Mullsjö). Livsmedelsbutik, restaureng och rum. Ligger vid rondellen där väg 185 och 26/47 möts, ca 1 km från badplatsen vid Mullsjö Camping. Tel 0392 - 120 30.
 • Mullsjö Camping. Butik med mindre sortiment livsmedel.
 • Bottnaryds Livs. Livsmedelsbutik i centrum, Lindängsv. 2, tel 036 - 204 43.

Stråken hänger samman med andra kanotvatten. Växla till Tidan